SAL7308, Act: V°379.1 (161 of 192)
Search Act
previous | next
Act V°379.1  
Act
Date: 1412-11-20

Transcription

2020-10-29 by Magda van Winkel
d(aer) op dat ons(er) lieve(n) gened(ichen) he(r) geliefde sijn gened(ige) br(ieven) te scr(iven) aen m(ijn) he(re) va(n) s(int)paul vors(creven) o(m)me de delivrancie van/
sine(n) vors(creven) ond(er)seten meynende dat sijn ond(er)se de vors(creven) ghebringhe(r) nae d(er) informatien onse(n) gened(ichen) h(ere)n ons(er) vors(creven) clerc/
(con)dicien goede cuepliede wiren(de) [in sijnre stat va(n) lov(en) gesete(n)] en(de) met panden [ind(er) vors(creven) crone(n)] die and(er)s niet voir en hadden dan hue(r) come(n)scap te diene/
en(de) te hueren(e) hoe wale dat sij [hoe(r)] bedev(ar)t gedaen mochte hadde(n)[mochte(n) hebben] tot s(int) joes en(de) ware lieve he(re) m(ijn) he(re) va(n) s(int)paul/
onse(n) gened(ichen) en(de) geduchte(n) he(re) antw(er)de swijf [gescr(even) heeft] op s(ijn) br(ieve) aen hem gesonde(n) Soe bidde(n) wij e(nde) verneme(n) en(de) o(m)me ons/
dyensts wille dat h(er) gened(ichs) lieve he(r) gelieve [wille] ter bede(n) va(n) ons d(aer) bi te sine d(aer) de vors(creven) antw(er)de gheschreven sal [ghep onse(n) ged(uchten) he(r) ghep(rese)nteert sal w(er)den o(m)me die te aenhoe(re)n en(de) die aenhoert]/
w(er)den en(de) eest alsoe dat y u dunct naer gelegenh(eit) der antw(er)den datt(er) voert meer br(ieven) behoeve(n) gescr(even)/
te werden als wij v(er)moeden dat wael gevalle(n) mochte dat ghi dan uwe goed(er)tie(re)nh(eit) d(aer) in brieve bewisen/
o(m)med(aer) armer die [wilt] o(m)me onse(n) wille en(de) o(m)me d(er) vors(creven) cup(er) ende ond(er)sete(n) ons gened(ichs) hee(r) vors(creven) die nae die onse(n)/
gened(ichen) he(re) gelieve(n) wille noch sijn gened(ighe) br(ieve) te scr(iven) aen m(ijn) he(re) va(n) s(int)paul vors(creven) ind(er) besten voege(n) nae gelegenh(eit) d(er) sake(n)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer