SAL7308, Act: V°414.1-R°415.1 (168 of 192)
Search Act
previous | next
Act V°414.1-R°415.1  
Act
Date: 1413-01-26

Transcription

2020-11-03 by Magda van Winkel
Cont sij allen lieden want stoet en(de) tebat geweest sijn tusschen/
h(ere)n wille(m)me van glymes ridde(r) in deen side en(de) arnde va(n) geldenake/
bailliu vande(n) walschen lande van brab(an)t [hier in vervaende en(de) op hem neme(n)de wille(m)me van geldenake sine(n) brued(er)] in dande(r) side van alsulke(n)/
goeden als den vors(creven) h(ere)n wille(m)me geloeft toegheseeght en(de) gegeve(n)/
wae(re)n in huwelek(er) vorw(er)den van h(ere)n woute(re)n wilen va(n) geldenake/
sine(n) sweer met joffr(ouwe) magriete(n) va(n) geldenake sijnre docht(er)/
die wijf was des vors(creven) h(ere)n willems va(n) glymez soe waer die(n) goede/
gelegen sijn of hoe dat sij genoemt sijn Soe sijn beyde de vors(creven)/
p(ar)tyen des come(n) voe(r) scepen(en) va(n) loeven(e) h(er) naeghenoemt en(de) hebbe(n)/
hen gekeert en(de) sijn bleve(n) van allen den vors(creven) stoete en(de) tebatte in/
segge(re)n en(de) in vriendelec yffene(re)n te weten de vors(creven) h(er) willem in/
h(er) jacob va(n) foil p(er)soen va(n) piet(re)bais en(de) in ja(n)ne vand(er) porten/
va(n) rosierez n(ot)re da(m)me en(de) de vors(creven) arnt van geldenake in/
arnde le vilain va(n) glymez en(de) in jacob va(n) savenierez in alsulk(er)/
voegen dat de vors(creven) h(er) willem alle sijn [recht en(de)] bescheit dat hi heeft of/
hebben mach tot den vors(creven) goede(n) die hem in huwelek(er) vorw(er)de(n)/
geloeft toegeseeght en(de) geg(even) wae(re)n sette(n) sal in gescrifte en(de) dat/
ov(er)geve(n) bi(n)ne(n) eenre maent naest come(n)de den segge(re)n des vorscr(even)/
arnts alsoe dat de selve arnt bi(n)ne(n) eenre maent d(aer) naest/
volg(ende) sijn v(er)antw(er)de(n) d(aer) op make(n) sal en(de) dat ov(er)geve(n) den segge(re)n/
des vors(creven) h(ere)n willems en(de) dat dan de vors(creven) segge(re)n alle viere/
bi een gaen selen als so en(de) in en(de) eysch en(de) v(er)antw(er)de(n) bi een/
b(ri)ngen en(de) dat bi een bracht hoe(r) seggen d(aer) af seggen en(de) uutene(n)/
selen [voe(r) scepen(en) va(n) lov(en)] bi(n)ne(n) eenre maent daer naest volg(ende) op dat sijs eens/
en(de) va(n) accorde sijn en(de) soe waer sijs niet eens gew(or)den en conste(n)/
dat sij dan raese va(n) g(ra)ven tot ene(n) ov(er)man hebbe(n)/
selen den welke(n) sij eyschen(en) v(er)antw(er)den en(de) al dats voe(r) hen/
come(n) sal sijn ov(er)geve(n) selen die sijn segge(re) d(aer) af segge(n) en(de) uutene(n)/
sal bi(n)ne(n) eenre maent d(aer) nae [naest] volg(ende) en(de) soe waer enege va(n)de(n)/
p(ar)tyen hoe(r) segge(re) een of meer gebrake in dat sij dan ande(r) in/
die stat neme(n) mogen sond(er) argelist
//
ende hebben geloeft beyde de vors(creven) p(ar)tyen vaste en(de) gested(ich) te houde(n)/
soe wes de vors(creven) iiii segge(re)n h(ier) af op dat sijs eens en(de) va(n) accorde/
sijn seggen seggen selen en(de) soe waer sijs niet va(n) accorde gew(or)den/
consten des de vors(creven) ov(er)man dan d(aer) af seggen en(de) t(er)mine(re)n sal/
py(n)noc alb(us) ja(nuarii) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer