SAL7308, Act: V°450.1 (180 of 192)
Search Act
previous | next
Act V°450.1  
Act
Date: 1413-04-03

Transcription

2020-11-17 by Magda van Winkel
Ite(m) want stoet en(de) tebat geweest sijn tusschen wille(m)me love(n)wech/
in deen side en(de) arnde yden in dande(r) alse van alrehande geloefte(n) [vorw(er)de(n)]/
die willem meynt dat hem en(de) arnt [vors(creven)] malcande(re)n eyssche(n)de sijn/
soe sijn beyde de vors(creven) p(ar)tyen come(n) voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) en(de) sijn/
van alde(n) vors(creven) stoete en(de) tebatte bleve(n) in segge(re)n en(de) vriendel(ike)/
yffene(re)n te wete(n) de vors(creven) willem in stas goerlake en(de) in/
woute(re)n spaepe(n) en(de) de vors(creven) arnt in ja(n)ne wasschart en(de) ja(n)ne/
lambrechts in alsulk(er) voege(n) dat de vors(creven) wille(m)me sijn/
bescheit sine(n) segge(re)n ov(er)geve(n) sal bi(n)ne(n) xiiii nachte(n) naest come(n)de/
alsoe dat sijt de(n) vors(creven) arnt da(n) geve(n) selen die sij v(er)antw(er)de(n)/
d(aer) op make(n) sal bi(n)ne(n) xiiii nachte(n) d(aer) naest volge(n)de alsoe/
dat de vors(creven) iiii segge(re)n eysch en(de) v(er)antw(er)de(n) ov(er)gehadt hoe(r)/
segge(n) d(aer) af segge(n) sele(n) bi(n)ne(n) xiiii nachte(n) d(aer) naest volg(ende)/
op dat sijs eens sijn en(de) soe waer sijs niet eens gew(or)de(n) en/
conste(n) dat sij dan ene(n) ov(er)man kyeyse(n) sele(n) d(aer) die sijn segge(n)/
d(aer) af uutene(n) sal bi(n)ne(n) xiiii nachte(n) d(aer) naest volg(ende) en(de)/
hebbe(n) geloeft vaste en(de) gested(ich) soe wes de viere segge(re)n/
of de ov(er)man d(aer) af segge(n) sele(n) met alsulk(er) vorw(er)de(n) soe/
waer enich vande(n) vors(creven) p(ar)tyen [enich] segge(re)n gebrake(n) dat hi/
dan ene(n) ande(re)n in die stat neme(n) soude moge(n) sonder argelist/
alb(us) capellema(n) ap(ri)l(is) iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer