SAL7308, Act: V°452.3 (181 of 192)
Search Act
previous | next
Act V°452.3  
Act
Date: 1413-04-15

Transcription

2020-11-17 by Magda van Winkel
Ite(m) joh(ann)es vande(n) lare fil(ius) franconis quondam vand(er) lare de ned(er)hockesele/
heeft bekendt voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) hier naegenoemt dat hi gheen/
bek beleyt va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) lov(en) en heeft op sijn goede ende/
dat hi met gheene(n) b schoutbrieve dien hi bekendt heeft of/
hier namaels beke(n)nen mochte gheen geweer voertsette(n) en/
sal in hynd(er)nisse(n) en(de) cont(ra)rien vand(er) compositien gemaect en(de)/
gheordineert bid(er) stat va(n) lov(en) van alsulken acht(er)stellige(n) pachte/
als woute(r) wilen vand(er) beken sweer des vors(creven) jans den godshuse/
va(n) s(int) jans va(n) bruess(el) sculdich bleve(n) es en(de) [noch] oec va(n) alsulken pachte/
als de selve jan den vors(creven) godsh(uys) sculdich sijn sal ene(n) t(er)mijn va(n)/
xii jae(re)n duer(ende) vande(n) lande gelege(n) tot erpse dat hi jege(n) va(n)de(n)/
vors(creven) godsh(uys) genome(n) heeft rike spoel(ar)t scab(inis) lov(aniensis) ap(ri)l(is) xv p(rese)nt(ibus)/
henr(ico) de wencsele ta(m)q(uam) m(a)g(ist)ro co(mmuni)tat(is) pl(uri)b(us) al(iis) de consilio et/
romboldo willem(air) cl(er)ico
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer