SAL7308, Act: V°456.3 (184 of 192)
Search Act
previous | next
Act V°456.3  
Act
Date: 1413-04-26

Transcription

2020-11-20 by Magda van Winkel
Ite(m) gord ve(re)noede(n) van houd(er)t en(de) gord ve(re)noede(n) [de jonge] sijn sone [sijn come(n) (et)c(etera)] hebben/
bekendt dat sij wettelec v(er)cocht hebben henr(icke) myelijs va(n) rillaer/
alle alsulken hout cleyn en(de) groet niet d(aer) af uutgesch(eiden) als steet/
op de heyde ghehete(n) v(ere)noede(n) heyden gelegen te houd(er)t tusschen de/
strate gaende va(n) houd(er)t te nuwerode [w(er)t] en(de) tvelt gehete(n) houd(er)ssche/
velt om een sek(er) so(m)me gelts d(aer) af dat sij bekendt hebbe(n) dat hen/
vande(n) vors(creven) henr(icke) volcomelec gnoech geschiet [es] en(de) hebben geloeft/
de selve gord en(de) gord sijn [sone] den vors(creven) henr(icke) hier af en(de) van dese(n)/
coepe jege(n) ene(n) yegelike(n) recht warant te sine dat hem [hi] tvors(creven) hout/
peysselec en(de) vredelec houwe(n) sal en(de) dat hem dat a peysselec/
sal volge(n) en(de) soe [waer] he(m) d(aer) af enege schade gesciede [toe quame] dat sij hem/
die oprichte(n) [souden] sond(er) argelist cor(am) eisde(m)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-28 by Jos Jonckheer