SAL7309, Act: R°127.6 (63 of 118)
Search Act
previous | next
Act R°127.6  
Act
Date: 1421-01-16

Transcription

2021-05-08 by myriam bols
Van daneels busschers kijnde(re)n/
De scepenen van lovene gemaent vanden meye(r) wijsden voer een vo(n)nisse/
na aensprake nae anttwerde ende nae al dats voer hen komen was dat/
katline vander borch natuerlic tsoude behouden alsulken haeflike goede als/
daneel de bussche(re) sinen wive gemechticht hadde na inhouden des scepenen/
briefs van londerssele ende dat alle dander haeflike goede die wa(r)en daneels/
busschers den kijnde(re)n des voirs(creven) daneels busschers en(de) hoe(re)n beleyde volgen souden/
P(rese)ntib(us) borchoven opp(endorp) opp(endorp) caltr(is) juede willemair riddere scabinis lovanien(sibus)/
anno xiiii[c] xx xvi dage in janua(r)io
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2013-12-04 by Jos Jonckheer