SAL7309, Act: R°138.4 (67 of 117)
Search Act
previous | next
Act R°138.4  
Act
Date: 1421-02-08

Transcription

2021-05-04 by myriam bols
Van janne(n) kouwens/
Item joh(ann)es d(i)c(t)us kouwens die beclaeght was van lodewige(n) va(n) marbeke voir/
vijftich francr(ijx) cr(onen) en(de) opte(n) dach va(n) heden dach hadde jege(n) den voirs(creven) lodewike/
ende tsine(n) dage niet en quam daer die voirs(creven) jan sine(n) dach huedde Es/
v(er)waert gewijst cor(am) jege(n) den voirs(creven) lodewike vande(n) beclage(n) voirs(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-12-04 by Jos Jonckheer