SAL7309, Act: V°132.1 (64 of 118)
Search Act
previous | next
Act V°132.1  
Act
Date: 1421-01-28

Transcription

2021-05-08 by myriam bols
It(em) bellen van moespic [van thiene(n)] die beclaegt was van ja(n)nes van ghele voir/
x vrancr(ijx) crone(n) en(de) op hede(n) dach hadde daer de voirs(creven) ja(n)nes niet en qua(m)/
es bide(n) scepen(en) van lov(en) jegen den selve(n) ja(n)nes vande(n) voirs(creven) beclaghe verwerdt/
gewijst borch(oven) opp(endorp) opp(endorp) calst(ris) juede ridd(ere) ja(nuari) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2013-12-04 by Jos Jonckheer