SAL7309, Act: V°149.1 (70 of 118)
Search Act
previous | next
Act V°149.1  
Act
Date: 1421-03-17

Transcription

2021-05-05 by myriam bols
It(em) willem gaus in deen zide en(de) jan bollart te(n)nepotghiete(r) in dande(re) sijn kome(n)/
in jegew(or)dich(eit) d(er) scepen(en) va(n) loven(e) en(de) hebbe(n) va(n) alsulken stote en(de) geschille/
als sij onderlinge hebbe(n) va(n) hoerre beid(er) erve bi een gelege(n) inde proefstrate/
neve(n) thuys geheite(n) den nuwe(n)steen hen gekeert in die stat meeste(re)n en(de)/
gesworen(en) wercliede ende geloeft vaste en(de) gestadich te houden so wes/
de voirs(creven) statmeeste(re)n vande(n) voirs(creven) stote en(de) gescille zeggen en(de) t(er)myne(re)n/
selen opp(endorp) opp(endorp) m(ar)cii xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-12-04 by Jos Jonckheer