SAL7309, Act: V°189.2 (82 of 118)
Search Act
previous | next
Act V°189.2  
Act
Date: 1421-04-07

Transcription

2021-05-08 by myriam bols
It(em) suste(re)n margriet scerpins ov(er)ste en(de) katlijn vander meer p(ro)curersse vanden/
huze vande(n) joffrouwe(n) wone(n)de inde halfstrate in deen side en(de) jan de draye(re)/
van ov(er)ysche in dande(r) side syn come(n) (et)c(etera) en(de) hebben hen van alsulke(n) stote/
als sij onderlingen hebben van ene(n) gety(m)merden huze dat de voirs(creven) jan de draye(re)/
den voirs(creven) joffr(ouwen) gety(m)mert [en(de)] gelev(er)t heeft staende in de voirs(creven) halfstrate/
bei van beiden siden v(er)obligeert en(de) gekeert inder stat meeste(re)n en(de) geswoe(re)n/
werclieden gelovende aen beiden siden vaste en(de) stedich te hauden? al alsulken/
zeggen en(de) t(er)minacie als de voirs(creven) stat meeste(re)n en(de) geswoe(re)n werclieden vande(n)/
voirs(creven) stote uten en(de) zeggen soelen en(de) op op des gheens coste die van beide(n) p(ar)tijen/
voirs(creven) int onrecht vonden sal werden calstr(is) ridder ap(ri)lis vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-12-04 by Jos Jonckheer