SAL7310, Act: V°368.2 (102 of 113)
Search Act
previous | next
Act V°368.2  
Act
Date: 1414-11-15

Transcription

2020-01-28 by xavier delacourt
It(em) gielijs vanden scrieke p(rese)nteerde hem met sinen geleverden voerspraeke jan vande(n)/
meersb(er)ge int recht voe(r) den meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) daer si saten te gedinghe/
en(de) seyde dat hi aldaer beclaeght wae(r) opten dach van heden van janne va(n)/
speelb(er)ghe sone yden wigghers voe(r) vijftich crone(n) vrancrijcs Beh(er)t Beghe(re)nde/
[soe nu] dat hi sine(n) he(re) v(er)weert sijn woude [waer op] de meye(r) va(n) lovene maende de scepen(en) va(n)/
loven(e) [wes] de welke wijsde voe(r) een vo(n)nisse soe wae(r) de voirs(creven) jan va(n) speelb(er)ch/
niet en q(ua)me tot hae(re)n opstaen [te(n) op...? des meyers en(de) d(er) scepen(en)] dat de voirs(creven) gielijs jege(n) hem [de(n) voirs(creven) ja(n)ne] v(er)weert soude sijn/
py(n)noc h(enric) borchove(n) egidius rike boxhoe(re)n en(de) jan h(er)tshals [capelleman] no(vembris) xv
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-03-22 by Xavier Delacourt