SAL7310, Act: V°68.3 (26 of 113)
Search Act
previous | next
Act V°68.3  
Act
Date: 1413-11-02

Transcription

2019-09-03 by xavier delacourt
Item cont sij allen liede(n) dat van alsulken stoet en(de) tebatte als gewij/
geweest sijn tusschen adelissen weduwe lodewijx wilen sriken/
in deen side en(de) ydeke(n) va(n) loeven(en) hoe(r) sust(er) in dande(r) side va(n)/
seke(re)n goede(n) gelegen tarschot en(de) va(n) alrehanden ande(re)n stucke(n) daer/
af dat de vors(creven) adelisse (et) ydeke(n) hoe(r) sust(er) in rechte come(n) wae(re)n/
voe(r) meye(r) en(de) scepe(ne)n va(n) loeven(en) De vors(creven) p(ar)tien come(n) [sijn] voe(r) scepe(ne)n/
va(n) loeve(ne)n en(de) sijn vande(n) stoete vors(creven) en(de) va(n) allen sake(n) die sij malc/
ande(re)n tyende moge(n)
d(aer) af ruere(n)de bleve(n) in segge(re)n en(de) vriendelec/
yfene(re)n te wete(n) de vors(creven) adelisse in ja(n)ne den witte(n) co(m)moing(emeester) en(de)/
ja(n)ne va(n)den huffele en(de) de vors(creven) ydeke(n) in machiele madeal en(de) gorde/
pied(er)s swag(er) der vors(creven) gesuste(re) de welke iiii segge(re)n hoe(r) segge(n) hier af/
segge(n) selen tusschen dit en(de) maendach naest come(n)de op dat sijs/
eens sijn en(de) soe waer sijs [hie(re)n binnen] niet eens gew(er)de(n) en conste(n) dat dan de/
selve iiii segge(re)n d(aer) af kiese(n) en(de) neme(n) selen tot ene(n) ov(er)man jo(han)nes/
[vacat] hoe(r) beyd(er) oem En(de) hebbe(n) geloeft beyde de vorscr(even)/
p(ar)tien vaste en(de) gestedich te houde(n) soe wes de vors(creven) iiii segge(re)n op/
dats sijs eens sijn ocht de ov(er)man op [dat] sijs van accorde niet/
gew(er)den en co(n)sten va(n) dese sake(n) segge(n) en(de) p(ro)noncie(re)n sele(n) sond(er) argelist/
ty(m)ple mulke no(vembris) s(e)c(un)da
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-22 by Xavier Delacourt