SAL7316, Act: V°193.1-R°194.1 (1538 of 3067)
Search Act
previous | next
Act V°193.1-R°194.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-06 by Bart Thoelen
Van janne vanden cloeste(re)/
Het sijn comen in rechte voer meye(r) ende scepene(n) van loven(e) jan vanden/
cloeste(re) in deen side ende henric goylart diemen heet zeelmake(re) in/
dander side daer de voirs(creven) jan vanden cloeste(re) een aensprake dede ten voirs(creven)/
henricken goylart w(er)t seggende dat viel omtrent ingaende m(er)te leest/
leden dat sij versamenden ende dat de voirs(creven) jan vanden cloeste(re) doen cochte/
jegen den voirs(creven) henricken goylart also veel vruchten als de selve jan van/
den cloeste(re) wynne(n) soude op een boend(er) lants gelegen te pellenberch int/
bloc geheten duysbeke toebehoe(re)nde den voirs(creven) janne vanden cloeste(re) tusschen/
doen t(er)tijt en(de) sente jans misse doen neestkomen(de) en(de) voert van dien/
neesten s(ente) jans misse en(de) een jaer daer neest volgende en(de) dat de voirs(creven)/
jan opt voirs(creven) lant soude mogen doen wynnen wat vruchten hi woude/
het we(re)n erwiten boenen raepsaet of ander vruchte wat dat ware/
o(m)me de so(m)me van xvi vrancr(ijx) crone(n) li pl(acken) voer elc crone de welke/
hi den voirs(creven) henricke(n) betaelde ter stont eer sij schieden uut den huyze/
daer de coemenscap geschiede ende dese pointen voirs(creven) boet de voirs(creven)/
jan vanden cloester te thoene(n) ter conden vanden ghene(n) die daer af/
te spreken wisten Hoepte ende meynde so waer hi dese pointen/
gethoene(n) conste dat hem de voirs(creven) henric voldoen soude(n) na inhebbe(n)/
der voirs(creven) coemenscap Seide voert de voirs(creven) jan dat hi op dit/
voirs(creven) boend(er) lants bynne(n) den voirs(creven) tijde gewonne(n) hadde xxxix mo/
levate raepsaets die de voirs(creven) henric als si gedersschen wae(re)n selve hadde/
gemeten en(de) dat hi sider noch daer op gewonne(n) hadde boen(en) erwiten/
en(de) gherste en(de) henricke(n) ontboden hadde ende laten weten dat hi daer/
bij come(n) woude o(m)me die te sien in doen als mense inne dede en(de) sider/
alsmense drrschen soude daer bij te come(n) of daer bij te seinde(n) op dat/
hi wete(n) mochte wat vrochten en(de) hoe veel van dien lande come(n) wae(re)/
en(de) oec desgelijx tstroe caf en(de) kriensen Te dien eynde dat hi den voirs(creven)/
janne daer aff vernuegen muchte des de voirs(creven) henric niet en heeft/
willen doen dwelc jan oec boet te thoene(n) en(de) der conden vanden/
ghene(n) die daer af wisten te spreken Yesch en(de) versochte van rechts/
weghen datmen den voirs(creven) henricke(n) in dien hadde dat hi hem de voirs(creven)/
coemenscap voldade want hi daer af in gebreke wae(re) Op dwelke/
de voirs(creven) henric hem verantwerde seggende dat hi hoepte dat de voirs(creven)/
jan de voirs(creven) coemenscap inder voirscr(even) manie(re)n ne(m)m(er)meer thoene(n) en/
soude en(de) thoende hise liet hi dat gaen daert sculdich wae(re) te gaen/
/ Dae(re)nteynden maende de meye(r) de scepen(en) van loven(e) wes recht sijn/
soude die wijsden voer een vo(n)nisse want de voirs(creven) jan hem thoenisse/
vermeten hadde dat hi thoenen soude ende dae(re)nteynden recht Ten/
dage van thoenisse thoende de voirs(creven) jan met goeden wettige(n) knape(n)/
de coemenscap voirs(creven) gehelic en(de) al gelijc hi hem vermeten hadde en(de)/
desgelijx alle de vorwerden en(de) betalinge vanden voirs(creven) xvi crone(n) dat/
hise den voirs(creven) henricke(n) t(er)stont betaelde Dat gedaen maende de meye(r)/
van loven(e) voert de scepene(n) van loven(e) wes recht sijn soude die/
wijsden voer een vo(n)nisse na aensprake na antworde nae thoenisse en(de)/
na al dats voer hen comen wae(re) dat de voirs(creven) henric goylart den/
voirs(creven) janne vanden cloeste(re) voldoen soude vander voirs(creven) coemenscap gelijc/
als de waerheit gedragen hadde en(de) dat de voirs(ceven) henric daer bij/
comen soude daermen de vrocht soude dersschen en(de) meten p(rese)ntibus/
albus rike bone vyncke januarii xv anno xiiii[c] xxi[o]
ContributorsInge Moris , Sabrina Keyaerts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-11-27 by Sabrina Keyaerts