SAL7317, Act: V°16.3 (10 of 169)
Search Act
previous | next
Act V°16.3  
Act
Date: 1422-07-04

Transcription

2019-11-29 by helga peeters
Item rutgheer van ouden soen jans wilen van oude(n) es comen in/
jeg(enwoirdicheit) (et)c(etera) ende heeft gekend en(de) gelijdt dat jan van cryekenbeke/
hem te vollen v(er)noecht en(de) genoech gedaen heeft vande(n) bedevarde(n)/
hier nae bescreve(n) Te weten van eenre bedev(ar)t in cyp(er)s van eenre/
bedev(ar)t te sent jacops in galissien en(de) van eenre bedev(ar)t tons(er)/
vrouwe(n) te ruchemauwe ruchemadouwe de welke bedev(ar)de(n) de/
voirs(creven) jan van kryekenbeke den voirs(creven) rutgheer sculd(ich) was ende/
den selve(n) rutgheer ov(er) den voirs(creven) janne van kryekenbeke bide(n)/
scepen(en) van sh(er)togenbosch met ene(n) hoetvo(n)nisse dat sij haelden/
aen de scepen(en) van loven(en) hoe(re)n hoede aengewijst wae(re)n Ende heeft /
rutg(heer) voirscr(even) den voirscr(even) janne van kryekenbeke vande(n) voirscr(even)/
drie bedev(ar)den volcomelic quijtgeschoude(n) tot eweliken daghen/
Voertmeer heeft de voirscr(even) rutgher den voirscr(even) janne van/
kryekenbeke gehelic en(de) al gequiteert en(de) quijtgescoude(n) van alle(n)/
en(de) yegewelken geloeften en(de) schoude(n) eysschinge(n) van goede van/
allen aensprake(n) van allen scepen(en) brieve(n) vorwerde(n) actien becla/
ginge(n) gedinge(n) en(de) van allen ande(re)n saken en(de) stucke(n) daer in/
dat de voirs(creven) jan van kryekenbeke tot den voirs(creven) rutg(heer) w(er)t/
het sij van wege(n) des voirs(creven) wile(n) jans van oude(n) vad(er) des voirs(creven)/
rutghers of and(er)s van wat saken dat sij gehoude(n) mach sijn/
tot den dage toe van hede(n) Bekenne(n)de en(de) verlyende de vors(creven) rutg(heer)/
dat hem daer af bide(n) voirs(creven) janne van kryekenbeke volcomelic/
genoech gedaen es Ende heeft geloeft de vors(creven) rutg(heer) dat/
hi den voirs(creven) janne van kryekenbeke noch sijn nacomelinge vande(n)/
voirs(creven) saken en(de) stucke(n) noch ghene(n) van hen besunder ne(m)m(er)meer aen/
spreke(n) en sal noch doen aenspreke(n) bij hem selve(n) noch bi nyeman(de)/
and(er)s in gheene(n) recht gheestelic noch we(re)ntlic in gheenre/
manie(re)n borch(oven) py(n)noc julii iiii
Contributorshelga peeters , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-09 by Xavier Delacourt