SAL7318, Act: R°105.5 (830 of 3137)
Search Act
previous | next
Act R°105.5  
Act
Type: aanspraak
Date: 1423-10-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-11 by Jos Jonckheer
Van h(ere)n jacob vand(er) capellen en(de) vrancke(n) bonjours/
It(em) tvo(n)nisse tusschen h(ere)n jacop vander capellen die beleidt is tot den goeden/
gheerts smeets in deen side en(de) vrancke(n) bonjours in dande(re) als vande(n) goede(n) hier na/
bescreve(n) te weten iii dachmale lants gelege(n) inde p(ro)chie van lare in drien stucken/
daer af deen stuc gelegen is aldaer bide loe neest den goeden der kinde(re) staels dander/
stuc is gelegen aldaer bide do(m)melkisstrate en(de) tderde stuc is geleg(en) aldaer biden/
huyntsenberch neest den goeden sheilichsgheests van lare was uutgedragen biden/
he(re)n scepen(en) van loven(e) met desen worden na aenspraken andworden thonis en(de)/
al dats voir hen come(n) was dat alsulken aensprake als vranck bonjours gedaen/
hadde opde goede voirs(creven) dat die h(ere)n jacob noch syne(n) beleide gheen onstade doen en sal/
also v(er)re alst noch voir hen comen is P(rese)ntibus rike g(ra)ven py(n)noc iunior lye(min)[ge(n)] lynden/
ponte hug(ar)den iunior oct(obris) xvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx

Signer

  • Gielis de Rike
  • Raes van Graven
  • Jan Pynnock de jonghe
  • Jacop Uten Lyeminghen
  • Jan vander Lynden
  • Jan vander Brugghen
  • Johannes de Hougarden junior
Last update: 2010-10-11 by Bart Thoelen