SAL7318, Act: V°106.4 (844 of 3137)
Search Act
previous | next
Act V°106.4  
Act
Type: geschil
Date: 1423-10-19
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-05 by Jos Jonckheer
Van jaq(ue)mijn rosseal/
Tvo(n)nisse tusschen jaq(ue)min rosseal die beleidt is tot den haefleken goede(n)/
marien dochter jans wilen le chanteur van namen in deen side en(de) andriese/
de viex m(er)chiet in dande(re) was ghewijst en(de) uutgedragen met desen woirde(n)/
nae aensprake nae antwerde nae thoenisse en(de) nae al dats voir hen comen was/
dat alsulken haefleken goede als ind(er) huweleker vorwerde(n) gesproken wa(r)en der/
voirs(creven) marien te volghen met alsulken vliegende erve als hae(r) moed(er) bide(n) voirs(creven)/
andriese hoe(re)n man bracht gelijc en(de) in al der manie(re)n dat de waerh(eit) van/
beyde den voirs(creven) stucken gedragen heeft dat die den voirs(creven) jaq(ue)mijn en(de) sinen/
beleyde volghen selen en(de) alse vande(n) pachte soe wes de voirs(creven) andries van pachte/
sider sijns voirs(creven) wijfs doot gevallen vande(n) goede(n) der voirs(creven) marien gehave(n) heeft/
dat hi dat den voirs(creven) jaq(ue)mijn wed(er)ke(re)n sal ende voert heeft de selve andries/
yeman(de) yet aen te spreken dat hi dat doen mach met den rechte rike py(n)noc/
iunior ponte hug(ar)den iunior oct(obris) xix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx

Signer

  • Gielis de Rike
  • Jan Pynnock de jonghe
  • Jan vander Brugghen
  • Johannes de Hougarden junior
Last update: 2010-10-11 by Bart Thoelen