SAL7318, Act: V°199.1 (1531 of 3140)
Search Act
previous | next
Act V°199.1  
Act
Date: 1424-02-10
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-03 by Willy Stevens
It(em) arnt de coste(r) en(de) jan sijn sone te vo(r)en uut syne(n) broede gedaen in deen/
side en(de) jan bone soen jans wile(n) bone in dande(r) side sijn come(n) (et)c(etera) En(de) hebbe(n)/
malcande(re)n bekendt en(de) verlijdt gheorloift en(de) geconsenteert voir hen hoe(re)n erfgename(n)/
en(de) nakomelingen alse vande(n) steyne(n) muyre mure staende tussche(n) hoerre beid(er)/
huze bi een gelegen inde schepstrate tusschen de pensstrate en(de) de goede pet(er)s/
va(n) s(ente) pet(er)s dat de selve steyne(n) mure van nu voertane erflic sal blive(n) staende/
also hi nu steet en(de) dat hi teweliken dagen hoerre beider gemeyn sijn sal/
des alle beide te gelike te gebruyken en(de) dat h elc van hen inden voirs(creven) mure/
sal mogen maken scouwen en(de) and(er)s sijn gerief op synen cost sonder den mure/
voirs(creven) te breken of te arge(re)n maer waert also dat de selve mure van oude(n) oft/
met ongevalle falgeerde oft te nieute bracht worde datten dan beide de voirs(creven)/
p(ar)tien op horen cost weder op souden doen maken in goeden pointe daer af dat/
de voirs(creven) arnt en(de) sijn soen dragen selen de twe deel en(de) jan bone voirs(creven) tdirdel/
behoudelic dien so wes e(n)nich van hen van witten werck aen schouwen of/
anders dat hi dede maken inden voirs(creven) mure behoefde dat hi den cost daer af/
alleen gelden en(de) dragen sal sonder argelist en(de) elc van hen sal ten goeden/
w(er)ts des and(er)s ancke(re)n also sij nu geanckert hebben sonder wederseggen/
ende alse vande(n) wate(re) comende vanden huze des voirs(creven) arnts en(de) sijnre kinde(re)/
ten voir goeden w(er)ts des voirs(creven) jan boens so is gevurw(er)t dat de selve arnt/
en(de) sijn kinde(re) op hoe(re)n cost dat water leyden selen met eenre gothen liggende/
opte(n) voirs(creven) mure van aende echterste schouwe des voirs(creven) jans staende ter/
eerden in sijn eetkame(re) ten eynden van sijne(n) huze die bove(n) ter voirs(creven) mure(n)/
uutgheet also ter schepstraten w(er)t uut ende vander selver schouwen/
achterw(er)t so sal de voirs(creven) arnt en(de) sijn kinde(re) behouden hore(n) osydrup bove(n)/
de voirs(creven) eetkame(re) en(de) voert ten goede(n) w(er)ts des voirs(creven) jan boens en(de) also/
voert sine(n) loep hebben [te gade(r) mette(n) wate(r) des voirs(creven) jan boens ter pensstraten uut]/
gelijc alst van outs gehadt heeft [Welke saken en(de) stucke(n) voirscr(even) beyde de voirs(creven) p(ar)tyen malcande(re)n geloeft hebbe(n) vaste en(de) gested(ich) te houde(n) en(de) deen den ande(re)n te voldoen ende mal cande(re)n d(aer) af alt(oes) genoech te doe(n) alsoe dat elke(n) van hen erflic vaste en(de) seker sijn sal Voert hebbe(n) geloeft de voirs(creven) arnt en(de) sijn soen h(er) janne te v(er)vaen en(de) alsulc te hebbe(n) vranke(n) en(de) barbe(re)n kijnde(re) des voirs(creven) arnts ond(er) hoe(r) dage wesen(de) als sij tot hoe(re)n wett(igen) dage(n) come(n) sele(n) sijn dat sij dan de voirs(creven) stucke(n) voer scepen(en) van lov(en) gelijc sij voirscr(even) stae(n) (con)sente(re)n willeco(r)en en(de) gelove(n) selen en(de) de(n) voirs(creven) janne bone d(aer) af genoech doen alsoe v(er)re alst hen aengheet alsoe dat de(n) selve(n) ja(n)ne (et)c(etera) g(ra)ve(n) lye(ming)[en] fe(bruarii) x]
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2011-09-29 by Inge Moris