SAL7318, Act: V°212.3-R°213.1 (1637 of 3137)
Search Act
previous | next
Act V°212.3-R°213.1  
Act
Date: 1423-12-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-11 by Jos Jonckheer
Van janne en(de) henricke(n) van/
nuwerode gebruede(re)/
Vanden gedinge wesen(de) tusschen meest(er) peete(re)n voet rentmeest(er) van/
arschot in deen side ende janne en(de) henricke(n) van nuwerode gebruede(re) in/
dande(re) alse vanden c v crone(n) en(de) ix pl(acken) die voirs(creven) rentmeest(er) den/
voirs(creven) gebruede(re)n eysschen(de) was van she(re)n wege(n) van arschot welc gelt/
jannes ja(n)nes van ekelhove(n) wilen hoer swag(er) doen t(er)tijt rentm(ee)st(er) van/
arschot gegeve(n) hadde janne den bastart van harcomet rebbart van/
arschot doen t(er)tijt wesen(de) daer de selve gebruede(re) mede meynde(n) te gestae(n)/
op dwelke de voirs(creven) rentm(ee)st(er) seide dats niet sijn en soude wa(n)t vanden/
gelde dat de bastart gehave(n) hadde sij ene(n) brief hadde(n) dat hoe(r) swag(er)/
den voirs(creven) bastart dat gelt geleent hadde en(de) geloeft tot ene(n) seke(re)n dage/
te betale(n) bege(re)nde dat dien brief voe(r) oege(n) quame dwelc mette(n) vo(n)nis/
geschiede en(de) het w(er)t in d(er)re manie(re)n mette(n) selve(n) brieve(n) inde(n) rechte/
bevonden also dat dae(re)n teynde(n) tvo(n)nisse vande(n) scepen(en) ter manissen
//
smeyers van loven(e) uutgedrage(n) w(er)t met desen worden dat de/
voirs(creven) c v crone(n) en(de) ix pl(acken) den voirs(creven) meest(er) pete(re)n voet als/
rentmeest(er) van arschot aende voirs(creven) gebruede(re) volgen souden/
tot des gheens behoef die die sculdich w(ar)e te hebben Ende/
hebben de gebruede(re) voirs(creven) voert yemande aen te spreken dat sij/
dat doen moige(n) mette(n) rechte P(rese)ntib(us) eg(idius) rike rasone de g(ra)vio/
joh(ann)e py(n)noc iunio(r)e joh(ann)e vand(er) lynde(n) et joh(ann)e de ponte scab(inis) lov(aniensis)/
decembr(is) xiiii anno xxiii[o]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx

Signer

  • Gielis de Rike
  • Raes van Graven
  • Jan Pynnock de jonghe
  • Jan vander Lynden
  • Jan vander Brugghen
Last update: 2011-02-02 by Bart Thoelen