SAL7319, Act: R°102.2 (887 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°102.2  
Act
Date: 1424-10-06
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-24 by Transkribus Software
Item want seke(re)n stoet ende gescille geweest sijn tusschen libeerde de rosu/
en(de) janne coulon knape der stad van loven(en) die uut crachte van beleide van scepen(en)/
brieve van loven gegoedt en gheerft es voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) in/
alle de goede des selfs lybeerts daer af dat de he(re)n de scepen(en) van loven(e)/
seker vonissen gewijst hebben in deen side ende gonthier de ummale/
in dande(re) van seke(re)n omberuerliken goeden beide leen erve en(de) eyghen/
en(de) desgelijx oec van beruerliken goeden alsoe verre als die goede beide/
beruerlic ende omberuerlic bleven sijn nae de doet willems wilen gonthier swag(er)/
des voirs(creven) lybeerts en(de) oem des voirs(creven) gonthirs gelegen en(de) wesende inden ban/
van ha(n)nuyt en(de) elde(r) soe waer sij inde(n) platten lande van brabant gelege(n) sijn Soe/
sijn beide de voirs(creven) p(ar)tyen comen voer scepen(en) van loven(e) en(de) sijn vande(n) voirs(creven) stoete/
en(de) van allen saken die d(aer) uut porre(n) en(de) opv(er)staen mochten gansselic bleven en/
hebben hen des gekeert in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n Te weten de voirscr(even)/
lybeert en jan coulon in woute(re)n van mernef en(de) hellijn zippley en(de) de voirs(creven)/
gonthier in andries van bleckem en lybrechte botten van thourynez in alsulker/
vuegen dat de voirs(creven) gonthier sinen eysch dien hi den voirs(creven) lybeerde en(de)/
janne coulon eysschen(de) es setten sal in gescrifte en dien ov(er)gheve(n) den segge(re)n/
des voirs(creven) lybrechts en jans bynne(n) xiiii nachten neestkomen(de) desgelijx oec/
selen de voirg(enoemde) lybrecht ende jan coulon hoe(re)n eysch dien sij den voirs(creven) gonthir/
eysschende sijn bynne(n) den selven xiiii nachten ov(er)gheven in gescrifte den/
segge(re)n des voirs(creven) gonthiers Ende dan selen de selve p(ar)tyen elc van hen op des/
anders eysch sijn verantw(er)den maken en dat malc anders seggers ov(er)geve(n)/
in gescrifte bynne(n) xiiii nachte(n) d(aer) nae naest volgen(de) De welke iiii segge(re)n/
beide eysch en verantwerde(n) van beyden voirs(creven) p(ar)tyen ov(er)gehadt hoer segghen/
d(aer) af seggen en(de) utene(n) selen bynne(n) eenre maent d(aer) na naest volgen(de) op dat/
sijs eens en(de) van accorde sijn en(de) soe waer sijs niet eens noch van accorde/
gew(er)den en consten dat sij dan bynne(n) eenre maent d(aer) na volgende come(n) selen/
voe(r) scepen(en) van loven(e) en(de) d(aer) af halen hoetvo(n)nissen na der stad recht van loven(e)/
gelijc ofs p(ar)tyen nae vormen van rechte gedingt hadden Met alsulker vorw(er)den/
w(er)t alsoe dat enich vande(n) voirs(creven) p(ar)tyen sijn segge(re)n voirs(creven) het waer een of meer/
gebrake of dat sij die niet gecrigen en consten dat sij dan ande(re) gelike segge(re)n/
in die stad neme(n) en(de) kyesen selen moige(n) sond(er) argelist Ende hebben geloeft de/
selve p(ar)tyen vaste en gestedich te houden soe wes de voirs(creven) iiii segge(re)n vande(n)/
voirs(creven) saken eendrechtichl(ic) segge(n) en(de) uuten selen of de he(re)n de scepen van loven(e)/
hen voer een vo(n)nisse gheven en(de) leeren op ene(n) banduyn van ii[c] yngelschen/
noblen tot m(ijn) gened(ichs) he(re)n behoef van brabant calstr(is) wants [borch(oven) op(pendorp)] act(um) vi Librecht heeft genome(n) inde stat va woute(re)n ja(n)ne coetma(n) En(de) de vorscr(even) gonthir heeft/
genome(n) inde stat va(n) lyebr(echt) botton mathyn de jonghe [It(em) gonthir [liebrecht] heef genome(n) in coetmans stat ja(n)ne van mo(m)mengniez en(de) gonthir heeft genome(n) in andries stat van blockem lodewike den rike rentmeest(er) van loven(en) cor(am) borch(oven) nethen(en) junii xvi]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-07-18 by The Administrator