SAL7319, Act: R°118.1 (997 of 2911)
Search Act
previous | next
Act R°118.1  
Act
Date: 1424-10-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-07 by Transkribus Software
Item willem de buyse(re) van wo [zaventhen] es comen in jeg(enwordicheit) der/
scepen(en) van loven(e) en(de) heeft genome(n) ende bekent dat hi genomen/
heeft van h(ere)n woute(re)n van hug(ar)den proefst scloesters van p(er)ke van svoirscr(even)/
cloesters wegen de molen des selfs cloesters gelege(n) te voshem mette(n) beemde(n)/
daer toe hoe(re)nde Te houde(n) en(de) te hebben van sente jans misse bap(tis)[ten] lestleden/
ene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lang deen nae dand(er) sond(er) middel volgende/
te weten alle weeken hie(re)n bynne(n) o(m)me twee halster rox goet ende/
payabel der maten van loven(en) te betalen en(de) int voirs(creven) cloester te leve(re)n/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine als vervolghde schout Behoudelic/
dien dat tvoirs(creven) cloester de voirs(creven) molen van allen werke houden sal/
uutgescheide(n) van smeere en(de) van smoute Voert es vorw(er)de w(er)t dat de molen/
voirs(creven) stille moeste bliven staende mids ocsuyn des voirs(creven) cloesters datme(n)/
dat den voirs(creven) molne(r) afslaen sal vande(n) voirs(creven) pachte na gelande vande(n)/
tide dadt gedreeght Ende w(er)t dat de voirs(creven) molde(r) molne(r) inde/
voirs(creven) molen e(n)nige(n) steen brake of mesmoele dat hi dat den voirscr(even)/
cloeste(r) oprichte(n) soude ten prise van goede(n) knapen H(ier) af sijn borgen/
des voirs(creven) willems als p(ri)nc(ipael) sculde(re)n en(de) voer al gielijs cluwens/
van saventhen en(de) jan hellinx van erpse Et p(ri)mus neth(enen) calste(ren) oct(obris) xxiii/
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-07-18 by The Administrator