SAL7319, Act: R°126.1-V°126.1 (1062 of 2898)
Search Act
previous | next
Act R°126.1-V°126.1  
Act
Date: 1424-11-02
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-17 by Transkribus Software
Cont sij allen lieden dat gl gielijs liedeken van tieldonck es kome(n) in jeg(ewordicheit)/
der scepen(en) van loven(n) va en(de) heeft genomen en bekent dat hi genome(n) heeft van/
henricke(n) absoloens thof des selfs henrix gelege(n) te hoelaer met huysen hove(n)/
xxvi boende(re)n lants en(de) omtrent iii boende(re)n en(de) [een] dachmael beemde en(de) allen/
sine toebehoirte(n) te gad(er) met der weyden die wassen sal inde(n) bosch den selve(n)/
hove toebehoe(re)nde Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) van uutganc meye/
naestkomen(de) ene(n) t(er)mijn van x jae(re)n lang deen nae dand(er) sond(er) e(n)nich middel/
volgen(de) elx jaers dae(re)n bynne(n) om xxii mudde corens goet en(de) payabel der/
maten van ov(er)yssche te kers(mis)s(e) te betalen en(de) te leve(re)n te wete(n) deen helcht/
int voirs(creven) hof en(de) dand(er) helcht te bruessel of ter vuere(n) daer henricke(n)/
dat best sal genuege(n) en(de) om vi arnhem(sche) gulden(en) van goude goet ende/
gheve te sente mertens misse inde(n) wynt(er) te betalen alle jaer den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en telken t(er)mine als vervolghde schout Ite(m) sal de voirs(creven) wynne/
jairlix leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde xx mandelen goed(er) custberre walme(re)/
d(aer) toe datt(er) de voirs(creven) henricke(n) oec jairlix xxx mandele(n) coepe(n) sal/
o(m)me de huysinge vande(n) voirs(creven) hove mede te decken en(de) alsmen die verdecke(n)/
sal soe sal de wynne den wercliede(n) den montkost gheve(n) en(de) henric/
sal de dachue(re)n betalen Item sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) henr(icken) jairlix/
iii daghe dienen met sinen wagene en(de) p(er)den Item sal de voirg(enoemde) wynne/
des voirs(creven) henrix p(er)den hoey gheve(n) alse dicke als sij int voirs(creven) [hof] selen come(n)/
bynne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mine en(de) sine(n) knape den montkost alse hi des voirs(creven)/
henrix chijns te hoelaer hoe inhalen sal Voert en sal de voirs(creven) wynne/
gheen beesten moige(n) laten gaen op de houwen vande(n) bossche voe(r) dat de/
selve houwe(n) iii jaer out sijn uutgesceide p(er)de ende scape en selen sal hi/
gheene(n) tijt opte voirs(creven) bosch moige(n) late(n) gaen
Item es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) wynne de voirscr(even) lande ten eynde van sine(n) voirs(creven) t(er)mine late(n) sal/
ind(er) manie(re)n h(ier) na volgen(de) te wete(n) v boend(er) op de wehem gelege(n)/
met wynt(er)corne bezaeyt op iiii getidege voe(re)n en(de) x boend(er) of d(aer) omtre(n)t/
op dnyelende velt gelege(n) met zom(er)corne op twee getidege voren ende/
x boend(er) of d(aer) omtrent gelege(n) acht(er) thof opte(n) brand(er)wech me en(de) d(aer) toe/
een boend(er) op h(er) jans dal [gelege(n)] brake tweewerf op omgedaen met twee/
getidege(n) voren Ende dese voirs(creven) lande sal de voirg(enoemde) wynne den/
voirs(creven) t(er)min due(re)nde wynne(n) mesten en hanter(en) wel en(de) loflic gelijc/
sinen reengenoete(n) bove(n) en(de) benede(n) Voert sal de voirg(enoemde) wynne op/

//
dleste jaer van sine voirs(creven) t(er)mine alle dmest int voirs(creven) hof wesende/
uutvue(re)n opt voirs(creven) lant slants meeste(n) p(ro)fite en(de) opt selve leste/
jaer [soe en sal de wynne] de voirs(creven) bee beemde noch oec dbosch tot de(n) voirs(creven) hove hoe(re)nde/
na halfm(er)te niet moge(n) ette(n) uutgesceide(n) dbosch dat gehete(n) es/
tr trot en dnuwebosch de welke hi sal moige(n) ette(n) tot uutganc/
mey sond(er) wed(er)segge(n) Item sal ver de selve wynne op dleste/
jaer voirs(creven)
de voirs(creven) [lande en(de)] beemde wel en(de) loflic den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde v(er)maect en(de) bevreden/
laten en(d) leve(re)n en(de) vermake(n) gelijc sine reengenoete(n) en(de) die [de vors(creven) beemde] ten/
eynde vande(n) selve(n) t(er)mine wel en(de) loflic vermaect en(de) bevreedt/
laten Item sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde jairlijx op/
de voirs(creven) goede hout moge(n) halen en(de) houwen tot sijnre b(er)ryngen/
behoef en(de) altoes ter mynst(e) scaden Voert sal de voirs(creven) wynne alle/
jaer den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde een half boend(er) vande(n) voirs(creven) lande wel/
en loflic ov(er)mesten op alsoe dat hem henric elc voed(er) mest met/
iiii p(er)de dat d(aer) op gaen sal lene(n) en(de) bewise(n) bynne(n) den dorpe van/
hoelaer om iii pl(acken) of elc voed(er) met iii p(er)de om ene cro(m)stert welke/
iii pl(acken) of cro(m)strert van elke(n) wed(er) de voirs(creven) wynne betale(n) sal [Voert es vorw(er)de dat de(n) voirs(creven) henr(ic) gelieft ten vii[sten] jae(r) van sine(n) wyn te sceide(n) dat hi dat sal moge(n) doen en(de) den wyn dat een jaer te voe(re)n segge(n) en(de) cond doen desgelijx oec est dat den wyn geloeft van henr(icke) te sceide(n) dat sal hi oec moge(n) doen ten vii[ste(n)] jae(r) op alsoe dat hi henr(icke) dat oec een jaer te voer(er) segge(n) san en(de) cond doen] Ende alle/
dese voirs(creven) vorw(er)den It(em) h(ier) af sijn borge(n) gielijs en(de) lambrech sijn kinde(re)/
te voren uut sine(n) broede gedaen en(de) jan liedekens et p(ri)m(us) calstr(is) wante
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-07-18 by The Administrator