SAL7319, Act: R°229.1 (1945 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°229.1  
Act
Date: 1425-01-27

Transcription

2021-01-27 by Mi-Je Van Gils
Item heynric van borne [m(er)ten liedekens van wuelne? de voshem molde(r)] es comen in jeg(ewordicheit) der scepen(en) va(n) loven(e) en(de) heeft genome(n)/
en(de) bekent dat hy genome(n) heeft van h(ere)n woute(re)n van hug(ar)den proefst scloes/
ters vande(n) p(er)reke van svoirs(creven) i cloest(er)s wegen de moelen des selfs cloesters/
geleghen te voshem metden beemden daer toe hoe(re)nde Te houden en(de) te/
hebben van sinte jans messe lestleeden baptisten lestleden [neestcome(n)de] ene(n) t(er)mijn van/
vi ja(r)en lang deen na dand(er) sond(er) middelt volgende te weten alle weke(n)/
hie(re)nbinne(n) o(m)me twe halster rox goet en(de) payabel der maten van loven(e)/
te betalen en(de) int voirs(creven) cloest(er) te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de) telken/
termijne als vervolghde schout behoudelic dien dat tvvoirs(creven) cloest(er) de/
voirs(creven) moelen van allen werken houden sal uutgesceiden van smere ende/
van smoute Voert es vorw(er)de w(aer)t dat de moelen voirs(creven) stille moeste blive(n)/
staen mids ocsuyn des voirs(creven) cloesters datmen dat den voirs(creven) molne(r) afslaen/
sal vande(n) voirs(creven) pachte na gelande vande(n) tyde dadt gedreecht uutgescei/
den alsmen inden vyve(r) aldaer ryet oft lesch snyden sal acht dage in meye?/
ende acht dage in oegstmaent Ende w(aer)t dat de voirs(creven) molne(r) inde/
voirs(creven) molen eynegen steen brake of mesmoele dat hy dat den voirscr(even)/
cloeste(r) oprichten soude ten prise van goeden kr knapen Hier af sijn/
borge willem vanden borne brued(er) des voirgh(enoemde) henrix en(de) jan de click/
vander vueren Et p(ri)mus ca(pelle)[man] wante febr(uarii) v [des vorscr(even) (et)c(etera) ar(noldus) liedekens sijn vad(er) et p(ri)m(us) calstr(is) ouder(ogge) junii s(ecunda) a(n)no xxvii]
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt