SAL7319, Act: R°252.1 (2130 of 2909)
Search Act
previous | next
Act R°252.1  
Act
Date: 1425-03-14

Transcription

2020-07-11 by Mi-Je Van Gils
Item het es [cont sij allen lieden dat] gevorw(er)t [es] tusschen lowike van meldert cleermake(r) in deen side/
en(de) yden svos in dande(re) alse van harer beyden huyse bij een gelege(n) inde werft jege(n)/
over den beghijnen poorte tusschen de goede der capellaenscap des voirs(creven) beghij(n)/
hoefs en(de) den goeden marg(reten) vander bruggen dat byede [beide de] voirs(creven) partyen tusschen/
harer byder huyse alse verre der voirs(creven) yden huys ftre strect maken sele(n)/
ene(n) steynen(en) muer ond(er)halven steen dicke tot den sulder toe der voirs(creven) yden/
daer af dat den halve(n) steen sal dyenen den huyse des voirs(creven) lowijx en(de)/
den gehelen steen sal dyene(n) den huyse der voirs(creven) yden welx muers beye/
de p(ar)tyen erflic gebruken selen opde manie(re) voirs(creven) en(de) dyen muer sal de/
voirs(creven) yde op ha(r)en cost doen maken behouweliken dyen dat lowijc den/
savel halen sal en(de) yde sallen opde kuyle betalen Item sal de voirs(creven) yde/
als sij den voirs(creven) muer doet maken des voirs(creven) lowijx huys daer inne/
alsoe vaste doen anke(re)n dats de selve lowijc te vreden si Waert oec/
alsoe dat sij lowicke aen sijn huysinge yet braken brake dat sal sy/
hem loflic op ha(r)en cost wed(er) doen maken Ende hebben gheloeft/
beyde p(ar)tyen de voirs(creven) vorw(er)de malcande(re)n te houden en(de) te voldoen als/
vervolghde schout borch(oven) op(pendorp) walt(er)i marcii xiiii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt