SAL7319, Act: R°338.1 (2840 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°338.1  
Act
Date: 1425-06-18

Transcription

2021-01-28 by Mi-Je Van Gils
Item willem de kersmake(re) van wackerseele is come(n) in jeg(ewordicheit)/
der scepen(en) van lov(en) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hi genome(n)/
heeft van vrouwe marien van dormale abdisse des godshuys van/
vrouwe(n)p(er)ke [en(de) ja] een eeussel stucke eeussels [gehete(n) struyelant] houden(de) iii boend(er) of daer/
omtrent gelege(n) te wackerseele tussch neve(n) de strate ald(aer) Te/
houden en(de) te hebben van half m(er)te neestkomen(de) [lestleden] ene(n) t(er)mijn van/
vi vii ja(r)en lang deen na dand(er) sonder middel volgen(de) elx jaers/
dae(re)n bynne(n) o(m)me xxiii crone(n) te wete(n) xl pl(acken) voer elc crone/
gereekent te sente m(er)tens misse inden wynt(er) te betalen der voirs(creven)/
m(ijn) vrouwe(n) alle jaer den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine als/
vervolghde schout Ende heeft geloeft de voirs(creven) willem alle jaer/
den voirs(creven) t(er) bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine opte voirs(creven) goede te setten/
en(de) te plante(n) iii[c] wille goed(er) custberre willege(n) potte(n) dats/
te wete(n) alle jaer vande(n) leste(n) vi ja(r)en l pote(n) borch(oven) neth(enen)/
junii xviii
ContributorsMi-Je Van Gils , myriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt