SAL7319, Act: R°341.1-V°341.1 (2862 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°341.1-V°341.1  
Act
Date: 1425-06-09

Transcription

2021-02-01 by Mi-Je Van Gils
Van gheertruden stijls weduwe/
henrix wilen van raetshoven/
Het sijn comen in rechte voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) jan van raetshoven soen/
h(ere)n balloys wilen van raetshoven ridders in deen side en(de) g(er)truyt stijls wedue/
henr(ix) wilen van raetshoven naturelic soen des voirs(creven) jans met henneken van/
raetshoven hoe(re)n sone dien sij hadde vanden voirs(creven) wilen henricke hoe(re)n man/
in dande(re) daer de voirs(creven) g(er)truyt en(de) hoe(r) sone een aensprake deden ten voirs(creven)/
janne w(er)t van raetshoven swed(er) der voirs(creven) g(er)truden en(de) oud(er)vader des voirs(creven)/
hennekens Seggen(de) dat t(er)tijt dat den huwelic gemaect was des leden/
es tusschen xxiiii en(de) xxv jaer tusschen den voirs(creven) wilen henricke van/
raetshoven den bastart in deen side en(de) der voirs(creven) g(er)truden in dande(re) de/
selve jan van raetshoven te huwelike gaf en(de) geloefde der voirs(creven) g(er)truden/
stijls metten voirs(creven) henricke sinen bastart sone op sijn goede xvii sacke/
tarwen thienscher maten erfliker renten daer op dat den huwelic/
toe ghinc Daer af dat sij en(de) hoe(r) man voirs(creven) een gelege ov(er)gehadt hebben/
alsoe sij en(de) hoe(r) kinde(re) noch hebben dwelc gelegen es te raetshoven/
daer sij inne woenen voe(r) vijf mudde tarwen welke stucken en(de) saken/
voirs(creven) die voirs(creven) g(er)truyt en(de) hoe(r) sone boden te thoenen metten ghenen/
die over de voirs(creven) huwelike vorw(er)de wa(r)en Oec boet sij te thoenen dat/
sij den voirs(creven) henricke getruwt hadde nae staet der heylg(er) kerken/
en(de) dat sij van hem noch leven(de) hadde met den voirs(creven) henneken v/
kynde(re) op datment haer ontkennen woude Alsoe dat sij vanden/
voirs(creven) xvii mudde tarwen tienschs noch in gebreke es van xii mudde/
tarwen maten voirs(creven) jairlix erfliker renten daer af dat sij hoepten/
en(de) meynden soe waer sij de voirs(creven) poenten gethoenen consten dat hen/
jan vanden voirs(creven) gebreken genoech doen soude Op dwelke de voirs(creven)/
jan met sinen gelev(er)den voirsprake hem verantw(er)de kennen(de) en(de) lyen(de)/
dat de voirs(creven) g(er)truydt den voirs(creven) wilen henricke sinen bastart sone getruwt/
hadde en(de) dat sij de voirs(creven) kynde(re) daer af hadde en(de) alsoe verre sij vand(er)/
voirs(creven) huweliker vorwerden getoenen conste met den ghenen die/
daer bij wa(r)en dat wouden hi hoe(r) gh(er)ne voldoen Op dwelke de/
scepen(en) van loven(e) gemaent vanden meye(r) wijsden voir een vo(n)nisse/
want de voirs(creven) g(er)trud en(de) hoe(r) sone hen thoenisse v(er)meten hadden/
dat sij thoenen souden en(de) dae(re)n teynden recht ter stont thoende(n)/
de voirs(creven) g(er)trud en(de) hoe(r) soen dat de voirs(creven) jan van raetshoven der voirs(creven)
//
gertruyden met sinen bastart sone [te] huwelike gaf en(de) geloefde de voirs(creven)/
xvii mudde tarwen tienschs jairlix en(de) dat sij voe(r) vijf mudde daer/
af beseten hadden en(de) noch besitten(de) wa(r)e tvoirs(creven) gelege en(de) dats leden/
wa(r)e dat den huwelic geschiede tusschen xxiiii en(de) xxv jae(r) in alle/
der maten dat sij hen v(er)meten hadden Behoudelic dien of de voirs(creven)/
g(er)truyt en(de) henric bastart wilen gheen wettige gebuerte te samen/
en hadden dat dan de voirs(creven) xvii mudde tarwen wed(er) o(m)me comen/
souden ter syden w(er)t daer sij af comen wa(r)en Alsoe dat dae(re)n teynden/
de meye(r) van loven(e) voirt maende de scepen(en) van loven(e) wes recht/
sijn soude die wijsden voe(r) een vo(n)nisse nae aensprake nae/
antw(er)de nae thoenisse en(de) nae als dats voe(r) hen comen was/
dat de voirs(creven) g(er)truyt en(de) hoe(r) kynde(re) tvoirs(creven) gebreck op de goede die/
wa(r)en des voirs(creven) jans van raetshoven ter tijt dat den huwelic ge/
maect wert uutgescheiden de leengoede hebben souden gelijc/
als de waerheit gedragen heeft P(rese)ntib(us) joh(ann)e de borch(oven) opp(endorp) nethen(en)/
calstr(is) cap(elle)[man] vynck wante junii ix
ContributorsMi-Je Van Gils , myriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt