SAL7319, Act: R°42.1 (359 of 2898)
Search Act
previous | next
Act R°42.1  
Act
Date: 1424-07-28

Transcription

2020-01-07 by Mi-Je Van Gils
It(em) m(ar)celijs schotte en(de) henric sijn sone te voe(re)n uut sine(n) broede/
gedaen beyde van meldert sijn comen in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loven(e) en(de)/
hebben genome(n) en(de) bekent dat sij genome(n) hebben van ja(n)ne keyenoeghe/
wonen(de) [te loven(e)] inde proefstst(ra)te sesse boend(er) lants luttel myn oft meer geleg(en)/
inde prochie van meld(er)t in alrehande(n) stucke(n) aldaer gelijc wille(m) boydens/
die goede te houde(n) plach en(de) met ene(n) halve(n) dach(mael) beemts geleg(en) ten dyke/
Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)nen van half aprille lestlede(n) ene(n) t(er)mijn van/
sesse ja(r)en lang deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers da(r)enby(n)ne(n)/
o(m)me twelf sacke corens meld(er)tschen pachts goet en(de) payabel met wa(n)ne/
en(de) met vede(re)n wael bereidt der maten van thiene(n) te s(int) andr(ies)misse/
apost(els) te bet(alen) en(de) te loven(e) te leve(re)n alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn du(r)ende en(de)/
telken t(er)mine als vervolghde schout Ende de voirs(creven) wy(n)ne(n) selen de voirs(creven)/
lande den voirs(creven) t(er)mijn du(r)ende wel en(de) loflic wy(n)ne(n) en(de) werve(n) gelijc hoe(re)n/
reengenote(n) en(de) de selve lande by(n)ne(n) den voirs(creven) t(er)mine eens wel en(de) loflic/
overmesten Oec selen de voirs(creven) wy(n)ne(n) de voirs(creven) lande laten ten uutgaen/
vande(n) selve(n) t(er)mine gelijc hier nae volght dats te weten seven/
dach(mael) daer af met wynt(er)corne besaeyt op vier ghetideghe voren/
seve(n) dach(mael) daer af met zom(er)corne besaeyt op twee getidege voren/
en(de) dand(er) lant brake op twee voren omgedaen Ende de voirs(creven) wy(n)ne(n)/
selen jaerlix betalen alle(n) den tijs tsijs en(de) co(m)m(er) uut den voirs(creven) goede(n)/
gaende sond(er) afslach vande(n) voirs(creven) coirne alsoe in tijts dat den voirs(creven)/
ja(n)ne keyenoghe d(aer) af gheen scade en come Oec sele(n) de voirs(creven) wy(n)nen/
den voirs(creven) ja(n)ne jaerlix een verken herden en(de) vuede(n) gelijc den hoe(re)n van/
halfm(er)te tot nae den oegh ons(er) vrouwen dach nati(vi)tas calstr(is) ca(pelle)[man]/
jul(ii) xxviii Sen(tentiatum) rike lomb(ar)t oct(obris) viii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt