SAL7319, Act: R°45.2 (387 of 2898)
Search Act
previous | next
Act R°45.2  
Act
Date: 1424-07-29

Transcription

2019-12-31 by Mi-Je Van Gils
Van diedericke elyaes soen vand(er) molen/
van eersele en(de) ja(n)ne vande(n) boemen/
Tvo(n)nisse vanden gedinge dat geweest heeft voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) tusschen janne soen diederix wilen vande(n) boemen/
in deen side ende diedericke eliaes soen vand(er) molen van eersele in/
dande(re) alse van ene(n) mudde rox erfspachts dat de voirs(creven) diederic/
eysschende was den voirs(creven) janne op tsestedeel van eenre wintmolen/
staende inde p(ro)chie van eersele en(de) op tsestedeel van eenre wat(er)molen/
staende inde p(ro)chie van steensele op steenvoert en(de) van seker geloefte(n)/
den voirs(creven) diedericke(n) gedaen voe(r) scepen(en) van eersele Was uutgedrage(n)/
met desen worden dat de scepen(en) van loven(e) wel v(er)staen hadde(n) thoenisse [tmanisse]/
dat hen de meye(r) van loven(e) gemaent hadde ende wijsden voe(r) een/
vo(n)nisse dat sij beyde p(ar)tyen setten inde banck daer de brieve gemaect/
wa(r)en ald(aer) jegen malcande(re)n recht te neme(n) en(de) te gheve(n) P(rese)ntib(us)/
joh(ann)e de opp(endorp) fil(io) q(uon)d(am) walt(er)i joh(ann)e de nethene(n) hen(ri)[co] de calstr(is) walt(er)o ca(pelle)[ma(n)]/
et hen(ri)[co] wante julii xxix anno xxiiii[o]
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt