SAL7319, Act: R°66.1 (567 of 2898)
Search Act
previous | next
Act R°66.1  
Act
Date: 1424-08-16
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-13 by Transkribus Software
Cond sij allen lieden dat henric boxhoren roelof boxhoren sijn sone te voe(re)n/
uut sinen broede gedaen gord roelofs en(de) joffr(ouwe) katheline sijn wijf docht(er) des voirs(creven)/
henrix sijn comen in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loven(en) ende hebben gheg(even) en(de) bekent/
dat sij gheg(even) hebben henricke wante scepen te loven(en) henricke baten en(de) wille(m)me/
van waes een stuck beemts om gehe houden(de) omtrent ix dachmael alsoet belege(n)/
is tusschen de goeder der stat van loven(en) en(de) de goede peters van nethenen Te/
houden en(de) te hebben en van halfm(er)te naest comen(de) ene(n) t(er)mijn van xvi jae(re)n/
lang deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) [o(m)me coreel uut te grave(n)] elx jaers jaers dae(re)nby(n)ne(n) om/
xxii vrancr(ijks) crone(n) goet van goude en(de) swaer van gewichte of de werde/
daer af in ande(re)n goede(n) goede gelde en(de) o(m)me een m coreels goet en(de) custber Voert es/
ond(er)sproke(n) w(er)t alsoe dat de(n) voirs(creven) p(er)sone(n) geliefde ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mine de(n) voirs(creven) bemt lang(er)/
te houden dat sij dat doen selen moge(n) en de(n) selve(n) bemt houde(n) alsoe lange alst hen gelieft ind(er) manie(re)n/
en(de) om de(n) prijs voirs(creven) op alsoe dat sij den voirs(creven) beemtaltoes als sijs niet lang(er) houde(n) en wille(n) slichte(n)/
[selen en(de) d(air) na om den vors(creven) prijs een jaer houde(n) W(er)t oec alsoe datt(er) e(e)nige(n) erde wa(r)e die te gheenen werde(n) en dochte soe hebben de voirs(creven) p(er)sone oec gelooft dat sijt d(air) twee voete nede(re)n selen ende gheene hovele noch b ge inde(n) selve(n) beemt late(n) ligge(n) Ite(m) sele(n) oec de voirs(creven) p(er)sone hebbe(n) en(de) tot hoe(re)n wille beke(re)n alle de willege(n) opte(n) voirs(creven) beemt aende de dile ald(air) staende en(de) and(er)s gheene W(er)t oec dat e(e)nige vanden voirs(creven) iii p(er)sone(n) aflivich worde(n) bynne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne soe hebben geloeft dand(er) die (et)c(etera) en(de) thuys en(de) de(n) coreel oven selen de selve p(er)sone ten eynde en(de) ten afscheide(n) hoe(re)n tide moge(n) afbreken]
ContributorsHadewijch Masure , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils , Jan Boncquet , Walter De Smet , Jan Boncquet
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2019-07-18 by The Administrator