SAL7319, Act: R°75.1 (638 of 2873)
Search Act
previous | next
Act R°75.1  
Act
Date: 1424-08-28
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-15 by Transkribus Software
Item arnt de coste(re) wouter de royte(re) van indbroeck gord de bresse(re) ende/
wouter vanden bossche late des godshuys vand(er) came(re)n gelege(n) buten der stad/
van bruessel in hoe(re)n hof te pellenberch in jegewordicheide(n) der scepen(en) van/
loven(en) gestaen hebben getuyght dat sij bij en(de) aen wae(re)n als late inde(n) hof voirs(creven)/
daer m(ijn) vrouwe dabdisse vanden voirs(creven) godshuyse vand(er) came(re)n al bereet was/
o(m)me hoer behout te doene van ene(n) kore dien tselve godshuys heeft op seker/
goede hier naebescreve(n) toebehoe(re)nde janne van udekem van pellenberch ende/
janne van maerbeke en op meer [veel] ander goede ald(aer) gelegen die meer ander/
p(er)sone houden(de) sijn Te weten de voirs(creven) jan van udekem een half boend(er) beemts/
gelegen te pellenberch benede(n) den broechoven tusschen de goede lodewijx/
cobbelgiers en(de) de goede der wittevrouwen van loven(en) Ende de voirs(creven) jan van/
mae maerbeke een half boender boschs gelegen oec te pellenberch onder/
den cortenberch neve(n) de goede der wittevrouwen van loven(en) voirs(creven) mids dat/
de voirs(creven) jan van udekem en(de) jan van maerbeke der voirs(creven) m(ijn) vrouwen vander/
came(re)n en(de) hoe(re)n godshuyse den voirs kore ontke(n)nen woude(n) Alsoe dat m(ijn)/
vrouwen met hoerre hulpen alsoe bereet wesen(de) tvoirs(creven) behout mette(n) rechte/
te doene de selve jan van udekem en(de) jan van maerbeke hoe(re)n raed en deliberatie/
gehadt kendden en(de) lijdden voer hen en hoer nacomelinge den voirs(creven) godshuyse/
vand(er) came(re)n sinen kore te hebben erfliken aende voirs(creven) goede te weten de/
voirg(enoemde) jan van udekem aen tvoirs(creven) half boend(er) beemts en(de) de voirs(creven) jan/
van maerbeke aen tvoirs(creven) (½) boend(er) boschs dwelc jan van udekem en(de)/
jan van maerbeke voirs(creven) baden den voirscr(even) laten dat sijt op hen souden/
dragen ende tuyghen gelijc sij gedaen hebben voer scepen(en) van loven(en)/
Biddende den selven scepen(en) van loven(en) dat sijt voert op hen dragen/
ende besegelen willen dwelc doen wouter capellema(n) en(de) henric wante/
scepen(en) van loven(en) geg(even) xxviii dage in augusto
ContributorsHadewijch Masure , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-07-18 by The Administrator