SAL7319, Act: V°118.3-R°119.1 (996 of 2871)
Search Act
previous | next
Act V°118.3-R°119.1  
Act
Date: 1424-10-24
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-10 by Transkribus Software
Item arnt [le(m)mens] van eyndoven es [en(de) g(er)truyt sijn wijf sijn] comen in jeg(enwordicheit) der scepen(en) van/
loven(en) en(de) heeft [hebben] genome(n) en(de) bekent dat hi genome(n) heeft [hebben]/
van gorde tsoers thof des selfs gords gele mette(n) huysen/
en(de) hoven d(aer) toe hoe(re)nde gelege(n) inde ridd(er)strate neve(n) de/
goede peters van nethene(n) mette(n) huysen en(de) hoven daer/
toe hoe(re)nde en(de) met iii boende(re)n lants of d(aer) omtrent gelege(n)/
in twee stucken daer af dat deen stucke houden(de) [twee] boend(er)/
es gelege(n) aende quaethage tusschen de goede des godshuys/
vand(er) banck ende de goede des godshuys vande(n) p(er)ke dander/
stucke houden(de) een boend(er) es gelege(n) bide s es geheten/
den evene(n) bosch en(de) es gelege(n) neve aende scotte lynde neve(n)/
de goede des voirs(creven) godshuys vande(n) p(er)ke Te houden te/
hebben en(de) te wynne(n) van kers(misse) neestkomen(de) ene(n) t(er)mijn/
van xii jae(re)n lang deen na dand(er) sond(er) middel volgende/
elx jaers dae(re)n bynne(n) om ix(½) mudde rox goet en(de) payabel/
d(er) maten van loven(en) alle jaer te kersmisse te betalen ende
//
te loven(en) te leve(re)n alle jaer den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n)/
t(er)mine als vervolghde schout op op(pendorp) walt(er)i neth(enen) oct(obris) xxiiii/
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-07-18 by The Administrator