SAL7319, Act: V°17.3 (154 of 2898)
Search Act
previous | next
Act V°17.3  
Act
Date: 1424-07-04
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-17 by Transkribus Software
Ite(m) want stoet en(de) tebat geweest heeft [hebbe(n)] tusschen m(ijn) he(re) vande(n) p(er)reke/
in deen side en woute(re)n den v houwe(re) in dande(re) alse van landt/
dat de vors(creven) woute(r) vande(n) vors(creven) m(ijn) he(re) vande(n) p(er)reke in pachtinge(n)/
gehoude(n) heeft d(air) i aen dat m(ijn) he(re) vors(creven) meynt dat hem de vors(creven)/
woute(r) scade heeft gedaen en(de) niet gewo(n)nen also hi dat sculdich/
es te wy(n)nen Soe sijn beyde de vors(creven) p(ar)tien come(n) voir scep(enen) va(n)/
loven(en) en(de) sijn vande(n) vors(creven) gescille en(de) va(n) allen sake(n) d(air) uut porrende/
bleve(n) in segge(re)n en(de) in vr(indelike) yffene(re)n te wete(n) de vors(screven) m(ijn) he(re) dabdt/
in ja(n)ne dierix ja(n)ne vand(er) haert en woute(re)n hamer En(de) de vors(creven)/
woute(r) in [jacob va(n) ov(er)beke] wille(m)me valkenborch ja(n)ne den smet en(de)/
in alsulk(er) voegen dat m(ijn) he(re) sine(n) eysch en(de) aensprake ten vors(creven) woute(re)n/
w(er)t ov(er)geve(n) sal in gescrifte den segge(re)n des selfs wout(er)s of den ene(n) va(n)/
hen by(n)ne(n) viii dagen neestkome(n)de die dien b(re)ngen selen t(er) ke(n)nisse(n)/
vande(n) vors(creven) woute(re)n die sijn v(er)antw(er)de(n) d(aer) op make(n) sal by(n)nen en(de) dat/
ov(er)geve(n) m(ijn) he(re)n seggers of den ene(n) va(n) hen by(n)nen viii dage(n) d(air) na/
neest volgende also dat de selve vi segge(re)n eysch en(de) v(er)antw(er)de ov(er)/
hebbende bi een gaen selen en(de) hoe(r) seggen d(aer) af p(ro)nu(n)cie(re)n en(de) uutenen/
by(n)ne(n) viii dagen d(air) naest volg(ende) op dat sijs eens en(de) va(n) accoerde sijn/
en(de) so waer sijs va(n) accorde niet gew(er)den en consten dat sijs dan bi(n)ne(n)/
den selve(n) x viii dagen come(n) selen voe(r) scep(enen) va(n) loven(en) en(de) hale(n) d(air) af/
hoetvo(n)nissen gelijc ofs p(ar)tien met de(n) (etc)? gedingt hadde(n) En(de) hebbe(n)/
geloeft beyde vaste (et)c(etera) in vuege(n) of e(n)nig(er) p(ar)tien hoe(r) segge(re)n ge/
breken dat sij ande(re)n in die(n) stat sele(n) mogen neme(n) sond(er) argelist/
borch(oven) ca(pelle)[ma(n)] jul(ii) iiii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils , Hadewijch Masure
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-07-03 by Transkribus Software