SAL7319, Act: V°278.4 (2342 of 2904)
Search Act
previous | next
Act V°278.4  
Act
Date: 1425-04-21

Transcription

2020-09-08 by Mi-Je Van Gils
It(em) reynberch meynarts docht(er) van coelne es comen voir scepen(en) van loven(e)/
en(de) heeft mechtich gemaect en(de) volcomen macht gheg(even) ja(n)ne vande(n) veken(en)/
voirspreke te eysschen en(de) te vervolgen inde(n) rechte en(de) daerbuyten alsulken/
vo(n)nisse als hae(r) biden he(re)n scepen(en) van loven(e) aengewijst is viii op woute(re)n/
den ruyssche den jongen en(de) alle saken van rechte daer af te vervolghen te doen/
en(de) te vorde(re)n hoedanich en(de) in wat manie(re)n dat dat sij die de voirs(creven) reynberch/
selve doen soude mogen of sij in p(ro)pren p(er)sone jegewordich wa(r)e Ende heeft/
geloeft vast en(de) gestedich te houde(n) wes bide(n) voirs(creven) ja(n)ne inde(n) saken voirg(eruert) gedaen/
sal werden ca(pelle)[man] wante sabbato post q(ua)si mo(do)
ContributorsMi-Je Van Gils , Hadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt