SAL7319, Act: V°289.1-R°290.1 (2415 of 2922)
Search Act
previous | next
Act V°289.1-R°290.1  
Act
Date: 1425-04-28

Transcription

2021-02-02 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan van pulle ende joffr(ouwe) m(ar)griete sijn wijf hebben genomen en(de) bekent/
dat sij genomen hebben van joffr(ouwe) maghtilden absoloens weduwe henrix wilen/
pape alle hoir wy(n)nende lande ghelegen te wynghe die sij tot hoerre tocht/
ald(aer) houden(de) is van weghen des voirs(creven) wilen henrix spapen haers mans alsoe v(er)re/
derflicheit daer af den selve(n) ja(n)ne van pulle nae doot der voirs(creven) joff(rouwe) maghtilde(n)/
toebeho(r)en sal Te houden en(de) te hebbe(n) alsoe langhe als de voirs(creven) joff(rouwe) maghtilt/
leven sal te weten elc boend(er) daer af alsoe v(er)re als men met der maten vynde(n)/
sal met vorlen en(de) met grechten o(m)me ond(er)half mudde corens goet en(de)/
payabel der maten van loven(e) te s(int) andr(ies) misse apostels te betalen en(de) te loven(e)/
te leve(re)n alle ja(r)e alsoe lange als de voirs(creven) joff(rouwe) maghtilt leven sal en(de) niet/
lang(er) en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout It(em) desgelijx selen oec de voirs(creven)/
jan en(de) joffr(ouwe) m(ar)g(riete) sijn wijf hebben de beemde hier nae bescr(even) te weten/
tpeert eeusel de nuwe beemde en(de) oec de heyde diemen heedt de driessche/
en(de) de hoeve alsoe v(er)re die den selve(n) ja(n)ne nae der voirs(creven) joff(rouwe) maghtilden doot/
oec toebeho(r)en selen alle ja(r)e o(m)me iiii(½) hollan(sche) gulden(en) van goude goet en(de)/
gheve en(de) een mudde evene(n) goet en(de) payabel der maten van loven(e)/
alle ja(r)e te s(int) m(er)tens misse te bet(alen) en(de) te loven te leve(re)n der voirs(creven) joff(rouwe) maght(ilden)/
alsoe lange als sij leve(n) sal en(de) niet lang(er) en(de) telken t(er)mine als vervolghde/
schout It(em) selen de voirs(creven) jan en(de) joff(rouwe) m(ar)g(riete) sijn wijf oec hebbe(n) thof gelegen/
te wynghe met alle(n) den huysen en(de) sine(n) toebehoirte(n) uutgenome(n) dwynhuys/
dnuwe huys en(de) den gaststal aen een aldaer gelege(n) swy(n)ne(n) schue(r) geheel de/
voederie half [den scaepstal half] half de stallinge en(de) den sold(er) bove(n) de coken de welke de voirs(creven)/
joff(rouwe) maghtilt hebbe(n) en(de) behoude(n) sal hair leefdage lang due(re)nde It(em) sal oec/
de voirs(creven) joff(rouwe) maghtilt behoude(n) tvierdel van alle den oefte dat jaerlix inde(n)/
bogart acht(er) de schue(r) vande(n) voirs(creven) hove wassen sal dwelc de voirs(creven) jan en(de) joff(rouwe)/
m(ar)g(riete) sijn wijf hae(r) op hoe(re)n cost ter eerde(n) leve(re)n selen It(em) sale(n) de voirs(creven) joff(rouwe) maght(ilt)/
en(de) de hoe(re) hebbe(n) hoir gaen hoir ke(re)n en(de) hoir gherief int bachuys vande(n) voirs(creven) hove/
en(de) tot den wate(r) It(em) sele(n) de voirs(creven) jan en(de) sijn wijf der voirg(enoemde) joff(rouwe) maghtilde(n) jaerlix/
gheve(n) x wissen harts houts te s(int) jans misse alsoe lange als sij leve(n) sal en(de) hae(r)/
dat te loven tot hae(re)n huys leve(re)n en(de) daer voir sele(n) jan en(de) sijn wijf hebbe(n) alle/
hout staende op de voirscr(even) goede te wynghe ghelege(n) die hem nae der voirs(creven)/
joff(rouwe) maght(ilden) doot sculd(ich) sijn te blive(n) sond(er) de scaerbossche It(em) de voirs(creven) jan van/
pulle en(de) joff(rouwe) m(ar)g(riete) sijn wijf selen beke(n)ne(n) [hebbe(n) bekent] der voirs(creven) joff(rouwe) maghtilden hoir/
tocht inde goede van wesemale en(de) van scoenb(er)ge geheellic en(de) al met hoe(re)n/
toebehoirte(n) gelijc henric wilen pape die goede te houde(n) plach Behoudelic/
dien dat de selve jan en(de) joff(rouwe) m(ar)g(riete) sijn wijf hebbe(n) selen en(de) tot hoe(re)n wille behe(re)n
//
alle opgaende harthout op de voirs(creven) goede van scoene(n)b(er)ge staende en(de) hier af/
hebben de voirs(creven) jan en(de) joff(rouwe) m(ar)g(riete) sijn wijf geloeft der voirs(creven) joff(rouwe) maghtilde(n)/
genoech te doen tot hoerre manissen haer leve(n) lanc duerende voir hof en(de) he(re)/
daermen de voirs(creven) goede af houden(de) is Ende desgelijx hebbe(n) geloeft de voirs(creven) jan/
en(de) joff(rouwe) m(ar)g(riete) der voirs(creven) joff(rouwe) maght(ilden) oec vestich(eit) te doen of te doen doen uut ene(n)/
beleyde van scepen(en) br(ieve) van loven(e) gedaen op de goede des voirs(creven) wile(n) henrix spape(n)/
van ja(n)ne vande(n) steenwege woute(re)n van wynge joese absoloens brued(er) der selv(er)/
joff(rouwe) maght(ilden) en(de) gelden de pape ter der selv(er) joff(rouwe) maght(ilden) manisse(n) Behoudelic/
dien dat den voirs(creven) ja(n)ne van pulle en(de) joff(rouwe) m(ar)g(rieten) sine(n) wive jaerlix afslach/
doen selen vande(n) pachte voirscr(even) alsoe lange als joff(rouwe) maghtilt leeft acht/
mudde rogs der maten van loven(e) van dien vijfthien mudde(n) rogs der/
selv(er) maten van loven erfspachts de welke jan wilen de pape oud(er)vader/
de voirs(creven) joff(rouwe) m(ar)griete(n) joff(rouwe) kat(linen) sijnre docht(er) met willem(me) wile(n) vand(er) porte(n)/
hae(re)n man vad(er) en(de) moed(er) der voirs(creven) joff(rouwe) m(ar)g(rieten) te huwelic gaf op de goede van/
wynghe en(de) van scoenb(er)ge [voirs(creven)] en(de) ande(re) die nae hem blive(n) soude(n) Ende daer mede/
sal de selve joff(rouwe) maght(ilt) en(de) hoir goede geheellic en(de) al vande(n) voirs(creven) vijfthien/
mudde(n) rogs quite en(de) ongehoude(n) sijn alsoe lange als sij leeft sond(er) den voirscr(even)/
ja(n)ne en(de) sine(n) wive enige aensprake vorde(r) daer aen te hebbe(n) of te eysschen in/
ocsuyne vand(er) voirs(creven) huweleker vorwerde(n) in enig(er) manie(re)n Ende waert alsoe/
dat jan van pulle of joff(rouwe) m(ar)g(riete) sijn wijf der voirs(creven) joff(rouwe) maght(ilden) of hae(re)n wy(n)ne/
aen haer goede of vruchte(n) enige scade dade(n) als sij de voirs(creven) opgaende houte dade(n)/
vellen of afhieuwe(n) of uutvuerde(n) die scade sele(n) sij hen en(de) elken van hen altoes/
oprichte(n) en(de) gelde(n) te goed(er) knapen prise en(de) tselve opgaende hout niet houwe(n)/
dan ten scaren vande(n) bossche uutgescheide(n) die staen daer sij gheen scade doen/
en soude(n) met vallen Ende alle dese vors(creven) vorwerde(n) en(de) geloften hebbe(n) geloeft/
de voirs(creven) joff(rouwe) maght(ilt) in deen side en(de) jan van pulle en(de) joff(rouwe) m(ar)g(riete) sijn wijf/
in dande(re) malcande(re)n vast en(de) gest(entich) (et)c(etera) ca(pelle)[man] vynck ap(ri)l(is) xxviii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt