SAL7319, Act: V°331.2 (2787 of 2922)
Search Act
previous | next
Act V°331.2  
Act
Date: 1425-06-12

Transcription

2021-01-24 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan de verwe(re) die beleidt is tot den goede(n) robbrechts goloys en(de)/
symoens vande(n) morte(re) gebruede(re) ende in rechte gestaen heeft en(de) steet inde/
banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) jegen jacob van oecle en(de) ja(n)ne van oecle/
o(m)me der leengoede wille diemen helt uut den huyse van denremonde/
hebbe(n) [heeft] mechtich gemaect janne vande(n) meersb(er)ghe alsulken vo(n)nisse te eyssche(n)/
als de he(re)n de scepen(en) van loven(e) daer af ond(er) hebbe(n) tusschen de p(ar)tien voirs(creven)/
gelijc de voirs(creven) jan de verwe(re) selve doen soude moghen ca(pelle)[man] wante/
junii xii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt