SAL7319, Act: V°346.2 (2895 of 2922)
Search Act
previous | next
Act V°346.2  
Act
Date: 1425-06-21

Transcription

2021-01-24 by Mi-Je Van Gils
It(em) gielijs raes man van buten die beclaeght was j van gielise raes [mathise moutbroex?]/
en(de) voir c vrancr(ijx) crone(n) ende op heden dach hadde jegen den voirs(creven)/
gielise [math(ise)] inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) en(de) op hede(n) jegen/
hem dach hadde daer de selve math(ijs) niet comen en is en(de) de voirs(creven) mathijs/
die sine(n) dach gehuedt en(de) verwaert heeft Es bide(n) scepen(en) van loven(e)/
ter manisse(n) smeyers vand(er) voirs(creven) claghen verweert gewijst jege(n) den/
selve(n) mathise cor(am) borch(oven) op(pendorp) nethen(en) ca(pelle)[man] vync wante junii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils , myriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt