SAL7319, Act: V°54.5 (459 of 2904)
Search Act
previous | next
Act V°54.5  
Act
Date: 1424-02-804
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-05 by Transkribus Software
Item henric beeme van h(ere)ntals en(de) henric van lyere van h(ere)ntals/
hebben mechtich gemaect jannes den vos van ghent te mane(n) te/
eysschen op te boren en(de) tontfane aen henric torf die xxv vrancr(ijks)/
crone(n) die de selve henr(ic) torf den voirs(creven) twee p(er)sone(n) sculd(ich) is/
en(de) geloeft heeft voer porte(re)n op een banduyn te betalen tot/
ene(n) seke(re)n dage die leden is Welken banduyn de selve [twee] p(er)sone/
ov(er)gegeve(n) hebben alle vervolgh van rechte d(aer) af voert te doen/
den voirs(creven) henric quita(n)cie daer af te gheve(n) en(de) alle sake(n) daer/
inne het sij inde rechte of d(aer) bute(n) voert in te doen en(de) te/
vorde(re)n die de voirs(creven) twee p(er)sone selve doen soude(n) moge(n) of sij/
jeg(ewordich) wae(re)n Promitten(tes) ratu(m) tene(re) (et)c(etera) calst(eren) wante augusti iiii
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-07-18 by The Administrator