SAL7319, Act: V°85.1-R°86.1 (727 of 2873)
Search Act
previous | next
Act V°85.1-R°86.1  
Act
Date: 1424-09-04
LanguageNederlands

Transcription

2019-12-06 by Transkribus Software
Van henric cadot/
Het sijn comen in rechte voer meyer ende scepen(en) van loven(en) jan soen lavets biesewail/
de pieterhain die ov(er)mids vo(n)nisse en(de) van scepen(en) brieve(n) van loven(en) beleidt es tot den/
goeden jans soen colarts wilen gadaf de hupaing in deen side ende henr(ic) cadot die/
ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieven van loven(en) beleidt es tot den goeden jans del nattoye/
de leirnut en(de) jans sijns soens te voren uut sine(n) broede gedaen in dande(re) daer de/
voirs(creven) jan biesewail een aensprake dede ten voirs(creven) henricken uut(er) seggen(de) dat de/
voirs(creven) colart wilen gadaf den voirs(creven) janne sinen sone maecte in sinen utersten/
wille c gulden op sijn haeflike goede ende dat dat waer was dat boet de voirs(creven)/
jan biesewail te thoenen ter conden vanden ghenen die daer af wisten te spreken/
Seide voert dat acht(er) den voirs(creven) colarde gadaf bleven wae(re)n alrehande vliegen(de)/
erve die hi met des voirs(creven) jans moeder houden(de) was de welke den selven ja(n)ne/
gadaf toebehoerde meynen(de) dat hem en(de) sinen beleide de voirs(creven) c guld(en) ende/
tvoirs(creven) vliegende erve volgen soude(n) en(de) sculdich wae(re) te volgen en(de) dat de voirs(creven)/
henric met sine(n) voirs(creven) beleide d(air) aen verdoelt sijn soude na thoenisse dat hi/
geboden hadde Op dwelke de selve henric cadot met sinen geleverde(n) voer/
sprake hem verantwerden(de) seggen dede alse de voirs(creven) colart gadaf na staet/
der heylg(er) kerken vergaderde met yeven del nattoye dwelc hi boet te thoene(n)/
de selve colart haer geloefde in huweliker vorwerden w(er)t alsoe dat gene/
voirs(creven) den selven colarde ov(er)leefde dat sij op sijn beruerlike goede gebetert/
sijn soude v[c] g(ri)pen ende dat de voirs(creven) jan gadaf sijn sone daer jegewordich/
was en(de) schout daer op quijte alle trecht dat hi aende voirs(creven) beruerlike goede/
hadde dwelc de voirs(creven) henric tadot boet te thoenen Boet voert te thoene(n)/
dat de voirs colart van live ter doet qua(m) voer de voirs(creven) yeve en(de) d(air) nae de/
selve yeve en(de) dat jan del nattoye de jonge voirs(creven) die hem den brief bekent/
hadde voe(r) wittich brueder en(de) neeste levende vand(er) voirs(creven) yeven wile(n) hoepte/
en(de) meyndde soe waer hi alle dese poente gethoene(n) conste dat alsulke(n) aen/
sprake als de voirs(creven) jan biesewail gedaen hadde hem gheen ontstade doen/
en soude en(de) dat hem en(de) sinen beleide de voirscr(even) v[c] g(ri)pen aende beruerlike/
goede des voirs(creven) colarts wilen gadaf volgen soude(n) en(de) sculdich we(re)n te volgen/
en(de) desgelijx de helcht vanden vercregen(en) goeden die de selve wilen colart/
en(de) yeve wilen sijn wijf te gade(r) vercregen hadden Daer op dat de he(re)n/
de scepen(en) van loven(en) gemaent vanden meye(r) van loven(en) wijsden voer een vo(n)nisse/
want de voirs(creven) henric cadot hem thoenisse hadde vermeten dat sij dat beg(er)den/
taenhoe(re)n en(de) dae(re)n teynde(n) recht ten dage van thoenisse Soe thoende de
//
voirs(creven) henrick cadot met go(e)den manne(n) die over de huwelike vorwerde geweest/
hadden alle ghene volcomeliken des hi hem in sinen voirs(creven) verantw(er)den vermeten/
hadde Dae(re)n teynden soe worden de he(re)n de scepen(en) [voert] gemaent vanden meye(r)/
die wijsden voer een vo(n)nisse nae aensprake na antwerde na thoenisse en(de) na/
al dats voer hen comen was datmen den voirs(creven) henricke cadot in sinen/
beleide houden soude P(rese)ntib(us) joh(ann)e de borchove(n) joh(ann)e de oppendorp filio q(uon)dam/
walteri henr(ico) de calstris walt(er)o capelleman et hen(ri)[co] wante sept(embris) qu(ar)ta/
anno xiiii[c] xxiiii[o]
ContributorsWalter De Smet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-07-18 by The Administrator