SAL7321, Act: R°290.1-V°290.1 (1237 of 1254)
Search Act
previous | next
Act R°290.1-V°290.1  
Act
Date: 1427-05-02
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-12 by xavier delacourt
Cond si allen lieden dat h(er) gielijs de roede canonick de kercken van s(en)[te]/
peters te loven(e) h(er) henric van brabant prieste(r) jan de roede brued(er) des /
voirs(creven) he(re)n gielijs kerstine die wijf was jacobs wilen vand(er) elst henric/
scheversteen die hoe(re) docht(er) heeft en(de) lijsbeth sijn wijf docht(er) der voirs(creven)/
kerstine(n) ende yde tyelmans sijn come(n) in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loven(e) ende/
hebben bekent en(de) verlijt alse van xxiiii s(cellingen) ende xxiiii cap(uynen) out tshijs/
die tgoedshuys van s(en)[te] g(er)trude(n) te loven(e) i de joffr(ouwe) van hamme ende/
tgasthuys van loven(e) hebben aen x onder huyse hofstede en(de) hove/
gelegen inde cattestrate dair af dat de voirs(creven) h(er) gielijs de roede huden(de) /
houden(de) is de vive te weten de iiii die gelegen sijn tusschen de goede/
des voirs(creven) h(ere)n henrix ende de goede h(ere)n constantijns vander meerbrake(n)/
priester ende twijfste dat gelegen is tusschen tusschen h(ere)n henrix/
voirs(creven) ende kerstinen vander elst ende de voirs(creven) h(er) henric een huys/
en(de) enen hof die beleghen sijn tusschen de goede des voirs(creven) h(ere)n/
gielijs ov(er) beyde de siden ende de voirs(creven) jan de roede ii hofstede/
bij een gelege(n) tusschen de goede kerstine(n) vand(er) elst ende yden/
tielmans kerstine vand(er) elst een huys en(de) hof gelege(n) tusschen/
de goede des voirs(creven) h(ere)n gielijs ende jans sijns brueders yde/
tielma(n)si huys en(de) hof gelege(n) tusschen janne den roede voirs(creven) en(de) henr(icke) de/
man dat sij vande(n) voirs(creven) ouden tsise te betalen gevorwart hebbe(n)/
en(de) ov(er)draghen sijn dien te betalen inder manie(re)n h(ier) nae volgende/
te weten dat de voirs(creven) h(er) gielijs vande(n) voirs(creven) iii hofsteden metter/
schue(re)n daer op staende metten hoven te gade(r) met sine(n) huyse/
ende hove dair aen gelegen betalen sal jaerlix ix s(cellingen) ix(½) cap(uynen)/
out tsijs ende van sinen huyse ende hove gelege(n) neve(n) kerstine(n)/
vander elst ii cap(uynen) ende ii s(cellingen) out tsijs en(de) h(er) henric van brabant/
van sinen huyse en(de) hove voirs(creven) iii s(cellingen) iii(½) cap(uynen) out sijs/
[de voirscr(even) jan de roede [jan] de roede van sinen tween hofsteden metten hove(n) bij een gelege(n) iiii s(cellingen) iiii cap(uynen) out sijs] de voirscr(even)
//
kerstine vander elst henric schev(er)steen ende lijsbeth sijn wijf/
van hoe(re)n huyse en(de) hove iii s(cellingen) iii cap(uynen) out sijs en(de) yde tielmans van/
hoe(re)n huyse en(de) hove iii s(cellingen) en(de) twe cap(uynen) out sijs voertaen erflic/
welke vorw(er)den en(de) ov(er)drach voirscr(even) alle de voirscr(even) p(er)sone/
geloeft hebben voe(r) hen en(de) hoe(re) nacoemel(inghen) malcande(re)n en(de) hoe(re)n
//
naecoemelinghen vaste ende gestedich te houden en(de) deen den ande(re)n/
dair af altoes genoech te doen alsoe dat elken van hen vaste/
ende seker sijn sal Gelove(n)de voirt de selve p(er)sone oft enich/
van hen van sine(n) goeden voerg(enoemt) vanden voirscr(even) tsijse van/
xxiiii s(cellingen) en(de) xxiiii cap(uynen) outsijs vorde(r) gelast woude(n) dan/
voirscr(even) steet oft enich van hen in gebreke wae(re) van sinen/
aengedeelte vande(n) voirs(creven) tsise te betale(n) deen den ande(re)n dair/
af tontheffen en(de) co(m)merloes aen tcloest(er) van s(en)[te] gertruden/
der joffr(ouwe) van ha(m)me oft aen tgasthuys te houden elc den/
ande(re)n sijn voirs(creven) goede dair voe(r) veroblige(re)nde en(de) met orlove/
des h(ere)n vande(n) gronde tot ene(n) wettige onderpande settende/
ouder(ogghe) boys maii s(ecund)[a]
ContributorsInge Moris , Kristiaan Magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-01-05 by Inge Moris