SAL7322, Act: R°177.2-V°177.1 (95 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°177.2-V°177.1  
Act

Transcription

2020-01-29 by kristiaan magnus
Item henric de leeu es comen in jeg(ewoirdicheit) (et)c(etera) ende heeft/
genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft vanden voirs(creven)/
pete(re)n dander derdegedeelte vander voirs(creven) ouder thienden/
Te houden en(de) te hebben van s(in)[te] jans misse neestvoirleden/
enen t(er)mijn van vi jae(re)n ut sup(ra) elx jaers hie(re)n bynnen/
op xl gulden swaer vrancr(ijx) c(r)[o]nen oft de w(er)de als voe(r)/
e(n)de om vii mudde rogs en(de) vi mudde have(re)n beyts corens/
g(oe)t en(de) payabel d(er) maten van loven(e) Te betalen als voe(r)/
(en)de tvoirs(creven) coren int godshuys van s(in)[te] g(er)truden te loven/
(te) leve(re)n alle jae(re) (et)c(etera) Ende oft den voirs(creven) pete(re)n vanden/
/ weeghen des voirscr(even) henrix vander voirs(creven) thienden/
e(n)nigen last oft co(m)mer quame dat dien de voirs(creven)/
henric draghen en(de) den voirs(creven) pete(re)n wijfliet/
gelden sal [op alsoe de tempestate (et) guerra co(mmun)i ut p(ri)us] Ende h(ier) af sijn borghen des voirs(creven) henrix/
leeu tamq(uam) debit(a) p(ri)cipales ind(ivisim) henric hoest ende/
willem de leeu et p(ri)m[(us)] cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts