SAL7322, Act: R°183.1 (100 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°183.1  
Act

Transcription

2020-01-06 by kristiaan magnus
Item jan de clerck de beerlemont es comen in jeg(enwoirdicheit) d(er) scepen(en)/
van loven(e) ende heeft genomen ende bekent dat hij genomen heeft/
van h(ere)n woute(re)n van hug(ar)den proefst des cloest(ers) vanden p(er)ke bij/
loven(e) inden name en(de) van weeghen des selfs cloest(er)s de thiende/
des selfs cloest(er)s geheten herialmont gelegen inde p(ro)chie van chelle/
Te houden ende te hebben van s(in)[te] jans misse [baptisten] neestcomende enen t(er)mijn/
van vi jae(re)n langc deen na dander [daer nae] staphans sonder middel volgende/
elx jaers hie(re)n bynnen voer xx(½) mudde rogs en(de) xx(½) mudde even(en)/
beyde [elx] corens goet en(de) payabel der maten van nyvele te s(in)[te] andries/
misse apostels te betalen ende te nyvele inde h(er)berge des voirs(creven)/
cloest(er)s te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mine/
als vervolghde schout abs(oloens) haenw(ijc) dec(embris) xxix
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts