SAL7322, Act: R°226.1 (113 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°226.1  
Act

Transcription

2019-12-22 by kristiaan magnus
Van joffr(ouwe) lijsbetten van bleetsbeke ende/
den borghen/
Tvo(n)nis van joff(rouwe) lijsbetten van bleetsbeke als dat de borghen geheten/
arnt van bleetsbeke jan van heytb(er)ge ende ghijsbrecht fauts geloeft/
hadden hoe(r) int recht te bringhen inde banck voer meye(r) ende scepen(en)/
van loven(e) was biden hee(re)n tcepen(en) van loven(e) ghemaent vanden meye(r)/
van loven(e) uutgedragen in des(er) vueghen want de borghen de/
voirs(creven) joff(rouwe) lijsbet eenwerven anderwerven ende derdewerven/
gep(rese)nteert hadden te rechte inde banck voer meye(r) ende scepen(en)/
van loven(e) dat de borghen voertaen vander borchtocht ongehouden/
sijn souden P(rese)ntib(us) eg(idio) rike judoco abs(oloens) joh(ann)e de borchoven iunio(r)e henr(ico)/
vroede et arnoldo vanden velde scabinis lov(aniensibus) februarii t(erci)[a] anno xiiii[c] xxvii[mo]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts