SAL7322, Act: R°243.1 (116 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°243.1  
Act

Transcription

2020-01-04 by kristiaan magnus
Jan van laetwijc ende jan vanden veeken voirspreeke als segge(re)n lambrechts/
soen mathijs reynots ja(m)mart daire ende henrick de bernie(re) voirspreke/
als segge(re)n jans de preit sijn come(n) in jegewoirdicheide(n) der scepen(en) van/
loven(e) en(de) hebben op tgeschille dat geweest is tusschen janne en(de) la(m)brecht/
de preit voirs(creven) gelijc dat bescreve(n) steet inden comp(ro)misse voir scepen(en)/
van loven(e) daer op gemaect hoe(r) segghen zamentlic en(de) met acorde/
gheseet ind(er) manie(re)n hier nae volgende Inden yersten es hoe(r) segghe(n)/
dat jan de preit sal doen doen voe(r) de ziele ja(n)narts bruede(r) des voirs(creven)/
lambrechts die doot bleef tgebet van iii(½)[c] cloest(ere)n also men dat/
voer dode gewoenlic es te doen Voort es hoe(r) segghen dat de voirs(creven)/
jan de preit doen sal te bet(er)nissen den voirs(creven) lambrechte een bedevart/
ts(in)[te] peters te romen en(de) voer de ziele vanden voirs(creven) doeden op enen/
saterdach aldair een misse doen doen te s(in)[te] jans te latranen en(de)/
derw(er)t te porre(n) bynnen [vacat] daghen en(de) daer af goede waerheit/
bringhen beyde vand(er) missen en(de) vander beedev(ar)t ende dair toe sijnen/
eedt doen na der stat recht dat hij die bedev(ar)t met sijns selfs live/
gedaen heeft Ende als hij van dire bedev(ar)t wed(er) o(m)me come(n) sal sijn/
es hoe(r) seggen dat hij by(n)nen xl daghen daer nae den voirs(creven) lambrechte/
noch te bet(er)nissen porren ende doen sal een bedev(ar)t ts(in)te pet(er)s te meylane(n)/
ende oic goede waerh(eit) daer af bringhen nae der stat recht oft der/
p(ar)tyen moet daer af te hebben Voert es hoe(r) seggen dat de voirs(creven)/
lambrecht in dien hebben sal alarde sijnen brued(er) dat hij by(n)nen xiiii/
nachten neestcomende als men den voetval doet sal come(n) voe(r) scepen(en)/
van loven(e) ende gelove(n) de voirs(creven) soene en(de) tseggen voirscr(even) vast ende/
gestedich te houden en(de) dair jegen ne(m)mermeer te doen Ende mids/
der bet(er)nissen die de voirs(creven) jan de preit den voirs(creven) lambrechte doen sal/
gelijc voirscr(even) steet es voert der voirs(creven) iiii segge(re)n segghen eendrach/
tichlic op lantzoene dat hier mede alle tebat stoet ompays/
ende o(m)mynne die tusschen den voirs(creven) p(ar)tyen geweest hebben tot opte(n)/
dach van heden te male te nyeute sijn selen ende daer af volcomelic/
gesuent wesen ende te vreden bliven tot eeweliken daghen allen/
argenlist h(ier) inne uutgescesceiden H(ier) wae(re)n ov(er) willem lomb(ar)t en(de) henric/
de vroede xxvi daghe in februario
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts