SAL7322, Act: R°257.1 (122 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°257.1  
Act

Transcription

2020-01-03 by kristiaan magnus
Item jan borchman van pellenberch wonen(de) te wet(er)beke es comen/
in jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) van loven(e) ende heeft genomen en(de) bekent/
dat hij genomen heeft van h(ere)n geldolf den roede monick des/
cloest(er)s van vileer en(de) meest(er) der porten van velpe i(½) dach(mael) [van des voirs(creven) cloest(er)s weghen]/
een tiechelrye metten huysen ende allen sinen toebehoirten/
den der tiechelryen toebehoe(re)nde ende met i(½) dachmael/
lants alsoet gelegen is te bierbeke op den catspoel streecken(de)/
neven den aenhouw Te houden ende te hebben van kersmisse/
lestleden enen t(er)mijn van xii jae(re)n langc deen na dander sond(er)/
middel volgende alle jae(re) hie(re)n bynnen om vi gulden rijnsche/
ende iii[c] tiechelen te s(in)[te] pet(er)s inganc oegst marien/
magdalenen dage te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout Item es vorw(er)de dat/
de voirs(creven) jan borchman de huysinge aldaer wael en(de) tamelic/
houden sal tot den eynde van sinen voirs(creven) t(er)mine van wande ende/
van dake ende gebraker yet and(er)s te maken daer hij/
houtwerc toe behoevende wae(re) dat sal hi op sinen cost doen maken/
ende de voirs(creven) op also dat de voirs(creven) h(er) geldolf hem thout/
bewisen sal dat hi daer inden voirs(creven) huysen v(er)tymme(re)n sal Item/
es vorw(er)de dat de voirs(creven) jan enen wech hebben sal tot den zavel/
poele over des goede des voirs(creven) h(ere)n geldolfs [godshuys goede] Item h es vorwerde/
dat de voirs(creven) jan borchman inde voirs(creven) tiechelrye alle jae(re) laten sal/
vii[c] [vii[m]] tyechelen tot ter tijt dat de voirs(creven) h(er) geldolf van sinen/
pachte betaelt sal sijn Item es voert vorw(er)de waert also dat/
inden voirs(creven) goeden tot den eynde vanden voirs(creven) t(er)mine niet eerden/
genoech ende en wae(re) dat dan de voirs(creven) h(er) geldolf de voirs(creven) tiechelrie/
op een ander eerde sal doen setten op sinen cost abs(oloens) haenw(ijc)/
m(ar)tii p(ri)ma
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts