SAL7322, Act: R°328.1 (152 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°328.1  
Act

Transcription

2020-01-12 by kristiaan magnus
Want stoet ende tebat geweest en(de) opv(er)staen es tusschen warnir de ruwecheal/
in deen side en(de) amelise de p(er)fontrieu sine(n) sweer in dande(re) alse van seke(re)n geloften/
vorwerde(n) en(de) conditien tusschen de voirs(creven) p(ar)tien gemaect daer doen den huwelic geschiede/
tusschen den voirs(creven) warniere [en(de)] des voirs(creven) amelijs docht(er) daer in de selve waernir meynde/
dat de voirs(creven) amelijs te hem wert in gebreke is Soe sijn beyde de voirs(creven) p(ar)tien/
comen voir scepen(en) van loven(e) en(de) hebben hen vande(n) voirs(creven) stoete gekeert in segge(re)n/
en(de) vrientlic heyffene(re)n Te weten de voirs(creven) warnir in janne van h(er)bais en(de) jan le/
roy de jauche en(de) de voirs(creven) amelijs in jacob van opgeldenake h(ere)n jacobs sone en(de) ja(n)ne/
de p(er)fontrieu wonen(de) te hoeye brued(er) des selfs amelijs in alsulker voeghen dat de/
voirs(creven) warnir sijne(n) eysch setten sal in gescrifte en(de) ov(er)gheve(n) den segge(re)n des voirs(creven)/
amelijs van hede(n) in xiiii nachten daer op de voirs(creven) amelijs sijn verantw(er)de(n) make(n)/
sal en(de) ov(er)gheve(n) in gescrifte den segge(re)n svoirs(creven) warnirs by(n)ne(n) xiiii nachten d(aer)nae/
en(de) als de segge(re)n aensprake en(de) verantw(er)de(n) ov(er)hebbe(n) selen sij thoenisse(n) aenhoe(re)n b[te wete(n) de ghene die ov(er) den huwelic wae(re)n en(de) and(er)e dier af te spreken wete(n)]/
en(de) hoir seggen daer af segge(n) by(n)ne(n) xiiii nachte(n) daer nae op dat sijs eens en(de)/
van accorde sijn en(de) en conne(n) sijs niet eens gewerde(n) soe sele(n) sij met allen beyde/
van beyde(n) p(ar)tien in gescrifte gesedt come(n) voir scepen(en) van loven(e) by(n)ne(n) drien dage(n)/
d(aer) nae en(de) dies vo(n)nissen halen gelijc ofs p(ar)tien met rechte gedingt hadden met [En(de) is]/
conditien en(de) vorwerde(n) waert dat enig(er) der p(ar)tien voirs(creven) segg(er) een of meer gebrake/
dat die p(ar)tie ande(r) redelic gelike segge(re)n in die stat kiese(n) selen moghen die de selve/
macht hebbe(n) sele(n) ind(er) voirs(creven) saken die dierste gecore(n) segg(er) hadde Ende hebbe(n) geloeft/
beyde de voirs(creven) p(ar)tien vast en(de) gestedich te houde(n) wes de voirs(creven) segge(re)n [voir seggen] seggen/
selen of de scepen(en) van loven(e) hen voir vo(n)nisse(n) selen gheven haenwijc velde viii maii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts