SAL7322, Act: R°335.9 (154 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°335.9  
Act

Transcription

2020-01-10 by kristiaan magnus
Item de stat in hoe(re)n vollen raide heeft geconsenteert jacob uute(n) lyemy(n)gen nu ter tijt borg(er)meest(er) te loeven(e)/
een voirs(creven) brief te gheve(n) om dair mede te vervolge(n) terdel vand(er) schout inde(n) voirs(creven) scepen(en) brieve begrepe(n) aen de(n) voirs(creven)/
jonch(e)r van wezemale oft aen sijn goede ende de voirs(creven) jacob heeft geloeft soe wa(n)neer hij sijn voirs(creven) derdel inne/
gehaelt en(de) vervolght heeft dat hij dan ter stont den voirs(creven) scepen(en) brief wed(er) bringe(n) sal ond(er) scepen(en) in gerard[(us)]/
hande also hij nu es tot der ande(r) behoef voirs(creven) p(rese)ntib(us) andrea de voshem burgim(a)g(ist)ro (et) plurib(us) aliis in mayore/
numero de consilio nove(m)br(is) xix anno xiiii[c] tricesimos(e)c(un)do
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts