SAL7322, Act: R°336.1 (156 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°336.1  
Act

Transcription

2020-01-10 by kristiaan magnus
Item henr(ic) ruyssche va(n) v(er)trike in jegew(er)dich(eit) heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hi genome(n) heeft va(n) willem scheepe(re) van ned(er)velpe een half/
ond(er)half dachmael lants gelegen te ned(er)velpe aen de naenhov/
st(ra)te Te houde(n) en(de) te hebbe(n) van s(int) remeysmisse neest come(n)de/
ene(n) t(er)mijn va(n) xii jae(re)n lang deen nae dand(er) d(aer) nae sond(er)/
middel volg(ende) elx jaers dae(re)n by(n)nen om xii mol(evaten) rox payabel/
d(er) maten va(n) lov(en) te s(int) andr(ies) misse apostels te bet(alen) [en(de)] te lov(en) te leve(re)n/
den vors(creven) t(er)mijn dueren(de) en(de) telke(n) t(e)rmine als v(er)volghde scout Item/
heeft noch genome(n) de vors(creven) henr(ic) ruyssche vande(n) vors(creven) willem/
een half boend(er) lants gelegen te v(er)trike in twee stucke(n) d(aer) af dat/
deen gelege(n) es op thal tvalveke(n) velt en(de) [dand(er)] opt cleynveldeke(n) d(aer)/
men gheet te v(er)trike w(er)t Te houden en(de) te hebbe(n) va(n) bamisse s(int)/
remeysmisse neestcome(n)de ene(n) t(er)mijn va(n) ix jae(re)n deen nae/
d(aer) nae sond(er) middel volg(ende) elx jaers dae(re)n by(n)nen om xviii mol(evaten)/
g rox mate(n) vors(creven) goet en(de) payabel te s(int) andr(ies) misse apostels te bet(alen)/
en(de) te lov(en) te lov(en) den vors(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghd(e)/
scout lomb(ar)t velde maii xvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts