SAL7322, Act: R°355.4 (164 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°355.4  
Act

Transcription

2019-12-29 by kristiaan magnus
It(em) jan de putte(re) lambrechts putt(er)s sone lambrecht de putte(re) sijn/
vad(er) voirs(creven) en(de) wout(er) jans sone van breda sijn come(n) in jegew(oirdicheit)/
d(er) scepen(en) van lov(en) en(de) hebbe(n) geloeft lodewijc den rike rentm(eeste)r/
van loven(e) co(m)m(er)loes en(de) scadeloes tontheffen aen joffr(ouwe) lijsbetten/
sweerts en(de) ene(n) yegelike(n) van dien xliiii s(cellingen) iii d(enieren) i derdel/
van i d(enier) ond(er) grote die de voirs(creven) rentmeest(er) te loven(e) inde(n) wissel/
gesedt hadde tot behoef d(er) nacomelinge(n) mychiels willen van/
grymberge(n) de welke so(m)me gelts de voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbeth ald(aer) hadde/
doen co(m)me(re)n en(de) raste(re)n Et duo p(ri)mi rike haenw(ijc) junii s(ecund)[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts