SAL7322, Act: R°371.1 (167 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°371.1  
Act

Transcription

2019-12-26 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat robijn daymnez es comen in jegewoirdich(eit) der scepen(en) van/
loven(e) en(de) heeft genomen en(de) bekent dat hi genomen heeft van mathijse van gheete de helcht/
vand(er) thiend(en) scloest(er)s van heyleschem geleghen te gheeten met den landen daer toe hoe(re)nde gelijc/
de voirs(creven) mathijs die vanden abdt van heys heyleschem genomen heeft Te houden en(de)/
te hebben van sinte jans misse bap(tis)[ten] neest comen(de) ene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lang deen/
nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)nen omme xl mudde harts corens/
alsulx als vand(er) thienden comen sal goet en(de) payabel met der maten van thiene(n) te/
weten viii halst(er) der selv(er) maten voir i mudde gerekent te s(in)[t] andries misse apost(els)/
te bet(alen) de helcht vanden en(de) te gheete te leve(re)n jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de)/
en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout Item sal de voirs(creven) robijn jaerlix bet(alen) de helcht/
vanden tsijse en(de) laste uut den voirs(creven) lande(n) gaende en(de) daer voe(r) sal mathijs hem afslaen i(½)/
mudde corens vanden voirs(creven) pachte Inders? vorwerde hadde de voirs(creven) robijn ind(er) voirs(creven)/
thienden by(n)nen den voirs(creven) voirg(eruerden) t(er)mine enige scade van tempeeste oft gem[e]ynen orloghe/
dat hem de voirs(creven) mathijs daer af rast(oer) doen soude gelijc ande(r) he(re)n en(de) prelate hoe(re)n/
pacht(ere)n oft thiendene(re)n boven en(de) beneden doen souden absoloens borchoven junior junii xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts