SAL7322, Act: R°388.1 (176 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°388.1  
Act

Transcription

2019-12-26 by kristiaan magnus
Vanden gedinge ende stoete die geweest is tusschen pete(re)n m(er)tens in/
deen zijde en(de) janne m(er)tens sine(n) brueder in dande(re) als van seke(re)n erfgoeden/
ghelege(n) te belanden(en) te bossut en(de) oic eene(n) scepen(en) brieve dair af/
dat sij in ghedinge gestaen hebben voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) sijn Sijn/
die voirs(creven) p(ar)tyen come(n) voir scepen(en) van loven(e) en(de) hebben hen gekeert/
in segge(re)n en(de) vrientlic effene(re)n te weten(e) de voirs(creven) peter in henrick/
meye(re) van bierbeke en(de) ja(n)ne vanden veken(en) voirspreke en(de) de voirs(creven) jan/
m(er)tens in lodewijken den rike rentm(eeste)r van loven(e) en(de) henr(ick) den/
v(er)me(re) voirspreke in alsulk(er) vuege(n) dat de voirs(creven) segge(re)n die van/
beyde d(er) p(ar)tyen reden(en) en(de) bescheyt geinformeert sijn hoir segge(n) d(aer)/
af seggen en(de) utene(n) selen bynne(n) xiiii nachte(n) neestcomen(de) en(de)/
hebben geloeft beyde de selve p(ar)tyen vaste en(de) gestedich te houde(n)/
en(de) te voldoen tghene des bij den voirs(creven) segge(re)n daer af/
ghesseegt en(de) geutent sal werden (et)c(etera) willem(air) wante/
junii xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts