SAL7322, Act: R°86.2 (39 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°86.2  
Act

Transcription

2020-01-06 by kristiaan magnus
It(em) jan cled(er)snide(r) van thienen [als man van buten] die beclaeght was van andriese porssemart/
voir iiii gripen en(de) op hede(n) dach hadde inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
Daer de voirs(creven) andries niet comen en is es bide(n) scepen(en) van loven(e) ter manisse(n)/
smeyers vand(er) voirs(creven) claghen jege(n) den voirg(enoemde) andriese verweert gewijst cor(am) eisd(em)
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts